AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

JAV nėra savaitės be demonstracijų prieš JAV Prezidentą ir jo politiką

 

Vieni, apsikarstę nacizmo ir rasizmo blizgučiais, skanduoja baltųjų viršenybę, kurstydami rasizmą. Ar jie teisūs ar neteisūs skelbdami baltųjų pranašumą prieš juodųjų  atsilikimą, gerbiami skaitytojai, sprendimą darykite patys.

 

Kita pusė su savo abejotinu šūkiu: Black lives matter (BLM) nei kiek negeresnė, bet pavojingesnė. Ši spalvinga grupuotė pasižymi didžiausiais rasizmo išsišokimais. Jie pasižymėję smurtu, plėšimais ir kitokiais turto naikinimo požymiais. Jie garsūs, jie šaukia, jie demonstruoja, jie pakeliui viską naikina ir daugelis jiems pritaria. Jie nepripažįsta įstatymų, bet jiems pritaria didelė dalis amerikietiškos spaudos. Tokia politikų balsų medžiojimo taktika.

Ši grupuotė visur ir visuomet primena vergiją. Jeigu jie sąžiningai ieškotų vergijos šaknų, tą vergiją greitai pamirštų. Juk tuometinėje Afrikoje juodieji genčių vadukai gaudė ir laikė belaisvėje, nežmoniškose sąlygose, iš kitų genčių pagrobtus žmones, kol atvykdavo pirkliai nupirkdami juos už bevertes žibančias stiklo šukes. Mesti vergijos kaltę vien tik Amerikos baltiesiems žemvaldžiams, nedera. Juk žemvaldžių tarpe buvo ir juodaodžių vergvaldžių, apie kuriuos jie nekalba. Istorija neprivalo būti klastojama.

Pasvarstykime, kodėl šiai grupuotei iki šiol neužkliuvo ir jie nenaikino pietinių valstijų praeitį primenančius istorinius paminklus? Kodėl? Kur jų dabartinė pagarba įstatymams? Kur pagarba šiam prezidentui?

 

Trečia grupė skanduodama „šiandien žygiuojam, rytoj balsuojam“ taip pat be smurto neapsieina.

Pastaruoju metu pastebėjau jų šūkį: Resistence, Unity, Respect (Pasipriešinimas, vienybė, pagarba). Tai pilnas, atvirai įstatymams priešinantis, niekšiškumą kurstantis šūkis. Suvedžiota minia tą šūkį priima, nes pati minia proto neturi. Bet kokios demonstrantų minios protą valdo provokatoriai. Kodėl jie privalo būti toleruojami?

 

Svarbiausias visų demonstrantų tikslas – niekinti prezidentą Trump‘ą kartu žeminant JAV pasaulio akyse. Nejaugi mūsų rinkti atstovai įgalioti toleruoti nepaklusnumą įstatymams?

 

Kodėl baltųjų nacizmas – fašizmas privalo būti smerkiamas, o juodųjų rasizmas su BLM šūkiu, su bet kokio turto naikinimu, plėšikavimu privalo būti gerbiamas?

 

Kodėl užmiršdamas kitas BLM (Blue Lives Matter) judėjimas? Tai policijos organai kurie nekartą įrodė, kad jie didvyriškai gelbsti net ir tuos kurie juos smerkia. Policija nediskriminuoja piliečius.

 

Nejaugi galima tikėti, kad demonstrantai Charlottesville, VA., apsėsti fašizmo, rasizmo, smurto bei neapykantos praeičiai, trokšta JAV gerovės? Tai vidaus terorizmas. Turiu omenyje tiek baltuosius, tiek juoduosius rasistus. Nepritariu nei vienai grupuotei. Tai yra fanatikai kuriems vietos mūsų tarpe neprivalo būti. Jiems privalome pasakyti: Ameriką mylėk, arba palik.

 

Ar demokratai pralaimėję rinkimus respublikonui elgiasi garbingai, niekindami teisėtą JAV prezidentą? Ar čia ne pastebima Putino niekšinga ranka?

 

Kaltinamas prezidentas, kad jis pakaltino, Charlottesville, VA., abejų pusių demonstrantus. Kiek žinoma, baltaodžiai, nesvarbu už ką ar prieš ką jie demonstruotų, smurtu, plėšimu ir turto naikinimu nepasižymi. Kodėl jie blogesni už tuos rasistus kurių „šešėliams praslinkus žolė nustoja žėlus“? Visur žiniasklaidoje tik girdime kaltinimus baltiesiems rasistams nepasmerkiant juodaodžių vykdomą rasizmą.

 

Prezidentas nepalaikydamas nei vieną grupuotę pasidarė ir blogas ir rasistas. Kodėl prezidentui skiriamas toks titulas? Ar todėl, kad Tiesa akis bado? Kur tų išsišokimų šaknys? Kas jų vadai, provokatoriai? Kas juos šelpia. Ar ir čia ne pastebima Putino niekšinga ranka?

 

Vakarų Europoje jau pasigirdo balsų teigiančių jog Putinas patikimesnis nei Trumpas. Jie klysta galvodami, kad rusai yra pasikeitę. Jie nepastebi jų veiklos nei Kryme, nei rytų Ukrainoje, nei artimuose rytuose. Jie net negirdi trijų Pabaltijo valstybių skambinimą pavojaus varpais. Jie užmiršo rusų Antrojo Pasaulinio Karo pergalingus žiaurumus. Žinant tokią vakariečių bestuburę politiką Putinui sekasi kalti pleištą vienybės ardymui.

 

Putino troškimas buvo ir yra, valdyti Europą, sunaikinti JAV pramonę, jos ginkluotą galybę, ir naudojantis sąmoningai sukeltais nepasitenkinimais žmonių tarpe, sunaikinti demokratiją. Tuomet: „kas buvo nieks, tas bus viskuo“. Putinui priemonės pateisina tikslą.

 

Rusija nepatenkinta sankcijomis – niršta.

 

Europos Sąjungoje stipriausia jėga yra Vokietija. Dėl JAV pratęstų Rusijai sankcijų, Vokietija blaškosi. Nenori gadinti santykių su JAV, o palaikant JAV sankcijas, bijo prarasti verslo santykius Rusijoje. Juk ne pirmas kartas kai vokiečiai verslo santykiuose su Rusija lieka nusivylę. Koks gali būti verslo susitarimas su barbarais?

 

Mano manymu net komunistams valdant, Rusija tiek nekenkė JAV kiek ji kenkia dabar. Juk Putino Rusija, vėliausiu metu, aprūpina Šiaurės Korėją naujausiais raketų varikliais ir technologija, be kurių jie nesugebėtų grasinti JAV. Tai toks maskolijos protas santykių gerinimui su JAV. Uraaaa.

 

Putino ultimatumas JAV diplomatams, tai tikras Putino apsijuokimas prieš pasaulį. Galimybė yra, kad tai jo paskutinis pasispardymas paskutinėse dienose. Nykštukas buvo, toks ir liks, milžinu niekuomet netaps. Ar Kremliaus teroristų mafija jį dar ilgai toleruos?

Orland Parko biblioteka siūlo tobulinti savo anglų...
Rugpjūčio gale kviečia Čikagos džiazo festivalis!
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Antradienis, 17 Rugsėjis 2019