JAV lietuviai mielai pildo vaikų svajones Lietuvoje

Kaip ir kiekvienais metais šventinę Kalėdų dvasią padeda pajausti mintys apie mums brangius žmones. Žinoma, didžiąją dalį Kalėdų laukimo praleidžiame ieškodami dovanų. Kalėdoms atėjus, norime pajausti prasmingumo ir dovanojimo džiaugsmą. Apie dovanas galvojame ne todėl, kad žmonėms trūksta kokių nors daiktų, o dėl to, kad norime sušildyti kitų žmonių širdis. Nepaisant to, yra šeimų, kurios gyvena sudėtingomis socialinėmis sąlygomis ir dažnai dovanos jiems tampa nepasiekiama svajone.

2010 m. dviem žmonėms kilo idėja padėti finansiškai sunkiai gyvenančiose šeimose augantiems vaikams bent kartą metuose išpildant jų svajones. Tai unikalus paramos projektas, kuris kasmet vidutiniškai įgyvendina apie 10 000 vaikų svajonių, o šiais metais iš viso buvo įgyvendinta apie 13 000 svajonių. Apie patį projektą plačiau galima sužinoti internete (www.vaikusvajones.lt), kur dirba dešimtys savanorių. Jiems nėra mokami pinigai, o techniniam projekto išlaikymui išleidžiama iki keliasdešimt eurų per mėnesį. Kertinis projekto elementas yra socialiniai darbuotojai, kurie mielai prisideda prie šio projekto.

Prie šio kilnaus tikslo jau 6 metai iš eilės prisideda ir lietuvių bendruomenės JAV, kuriose yra gausu geros valios žmonių, besistengiančių dėl Lietuvoje gyvenančių vaikų laimės. Šiais metais tokiam tikslui tradiciškai susijungė Dr. V. Kudirkos (Elizabeth, NJ), V. Krėvės (Filadelfija, PA) ir Genys (San Franciskas, CA) lituanistinės mokyklos, Portlando lietuvių bendruomenė, New Jersey, Čikagos, Hiustono savanoriai, kurie išpildė apie 300 svajonių.

„Vaikų svajonės“ – projektas, kuris ne tik džiugina Lietuvoje gyvenančių vaikų širdis, bet ir vienija žmones, kurie vienaip ar kitaip prisideda prie akcijos ir stengiasi, kad svajonės būtų išpildytos. Prie svajonių išpildymo prisijungia ne tik suaugusieji, bet ir vaikai, jie padeda tėveliams išrinkti dovanas, jas supakuoti, parašyti palinkėjimus. Prisidėjimas prie šio projekto suteikia vaikams galimybę patirti dovanojimo džiaugsmą ir įvertinti savo vaikiško gyvenimo vertybes. Dėl bendro tikslo Amerikoje susijungia skirtingų valstijų lietuviai, kurie bendromis jėgomis stengiasi, kad vaikų svajonės būtų išpildytos ir Lietuvą pasiektų laiku“, – sako vienas iš projekto savanorių JAV. Projektas jau pakankamai gerai žinomas ir didžiausias dėmesys buvo sutelktas ne į jo sklaidą, o į svajonių logistiką, kad siuntos vaikus pasiektų laiku.

Itin svarbią projekto „Vaikų svajonės“ dalį atlieka krovinių ir siuntų gabenimo įmonė „Atlantic Express“. Šioje bendrovėje dirbančių žmonių dėka galime džiaugtis rezultatu, kai jau svajonės pasiekia jų ilgai laukiančias širdis.

Šiuo metu, kai rašomas straipsnis, svajonės jau yra pasiekusios vaikus ir atgal plūsta jų padėkos svajonių įgyvendintojams. Kiekvienam vaikui tai išpildytas šv. Kalėdų noras, galbūt netgi didžiausias metų noras, kuris suteikia pliūpsnį džiaugsmo. Labai džiugu, kai tai nutinka kiekvienam vaikui. O šįkart 300 tokių vaikų, kuriuos nudžiugino svajonės iš JAV, o iš viso apie 13 000, skaičiuojant visas išpildytas projekto svajones.

Projektas jau užbaigė savo sezoną ir visi savanoriai, kupini gerų emocijų ir pasitenkinimo, kad pavyko pradžiuginti tiek daug vaikų, ramiai ruošiasi kitiems metams. Ačiū visiems prisidėjusiems prie svajonių įgyvendinimo. Ačiū už tai, kad prisidėjote prie šių vaikų ir jų šeimų gerovės. Linkime jums prasmingų Naujųjų metų!  

Monika Barauskaitė