AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

JAV LB Tarybos sesija

JAV LB Tarybos sesija

Spalio 7–9 d. Silver Spring, MD vyko XXI JAV LB Tarybos 2-oji sesija. Joje dalyvavo ne tik JAV LB apylinkių ir apygardų pirmininkai bei kiti Tarybos nariai, bet ir didelis būrys svečių iš JAV, Kanados ir kitų pasaulio šalių. Susirinkusiuosius sveikino LR ambasadorius Vašingtone R. Kriščiūnas, LR generaliniai konsulai iš Čikagos, Los Andželo ir Niujorko, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė D. Henkė, JAV LB Krašto valdybos pirmininkė S. Šimkuvienė, Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė, kiti garbingi asmenys.

Pranešimą apie JAV LB šiandienos iššūkius ir ateities potencialą pristatė prelegentas iš Lietuvos Justinas Jarusevičius, pabrėždamas, kad viena iš svarbiausių sąlygų bendruomenei išlikti ir gyvuoti yra tinkamas galimybių išnaudojimas: lietuvių kilmės profesionalų bendravimo skatinimas, pilietinio aktyvumo didinimas, sėkmės istorijų pristatymas kuo platesnei auditorijai ir sugebėjimas laiku prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.

Sesijos metu vyko darbiniai komisijų posėdžiai, kuriuose priimti nutarimai dėl įvairių JAV LB veiklos sričių buvo apsvarstyti ir patvirtinti (arba atmesti) bendrų Tarybos posėdžių metu. Krašto valdybos pirmininkė S. Šimkuvienė pristatė Krašto valdybos veiklos ataskaitą, kurioje supažindino Tarybos narius ir svečius su valdybos narių nuveiktais darbais ir ateities projektais. Sesijos metu buvo numatyti tolimesni didžiausios JAV gyvenančius lietuvius vienijančios organizacijos veiklos etapai.

Krašto valdybos pilietinio projekto „Mūsų metas #DABAR“ vadovas R. Baltaduonis susirinkusiesiems papasakojo apie projekto tikslus ir jų įgyvendinimo aspektus, pasidžiaugė, kad paskutiniu metu išaugęs užsienyje balsuojančių rinkėjų aktyvumas viršijo 2012 m. rodiklius. Visuotinio balsavimo metu buvo išrinkti JAV LB atstovai į Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisiją, kuri dukart per metus posėdžiauja Lietuvoje ir sprendžia išeivijos lietuviams aktualiausius klausimus. JAV atstovai šioje komisijoje 4 metų kadencijai yra Rimvydas Baltaduonis, Laura Vidžiūnaitė ir Kęstutis Eidukonis. Tarybos nariai taip pat patvirtino ir naujus Krašto valdybos narius.

Po įtemptos darbo dienos vakarais sesijos dalyviai bendravo neoficialioje aplinkoje. Pirmąjį sesijos vakarą Lietuvos Respublikos ambasada sesijos dalyviams ir svečiams surengė priėmimą, o antrojo vakaro metu vyko iškilminga vakarienė, bendruomenei nusipelniusių asmenų pagerbimas ir vakaronė.

Paskutiniąją sesijos dieną buvo priimta JAV LB finansinė sąmata 2017 m. bei nutarta, kad ateinančiais metais sesija vyks Omahoje (Nebraska). Sesijai pasibaigus Tarybos nariai ir svečiai dalyvavo Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčios 50-mečio mišiose ir šventiniame priėmime.

 

Meda PIEČYTĖ

Tradicinį „Ambasadoriaus taurės“ turnyrą laimėjo N...
Lietuvių komandoje Čikagos maratone – net 24 bėgik...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Šeštadienis, 19 Spalio 2019