AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Įžeisti Rusijos prezidentą – nepriimtina

Įžeisti Rusijos prezidentą – nepriimtina

 

„Įžeisti Rusijos prezidentą – nepriimtina. JAV – cheminių ginklų arsenalo turėtoja – neturi jokių moralinių teisių kaltinti kitas šalis“, – cituojamas Rusijos ambasadorius JAV A.Antonovas. Gal toks ambasadoriaus pareiškimas priimtinas kai kuriom valstybėm, bet tiktai ne JAV prezidentui.

 

O rusų generolas Rudskojus dar riebiau prakalbo: „Smogsite į Damaską - tai bus paskutinis jūsų veiksmas!“

 

Vakarų sąjungininkai į šiuos rusų maldavimus nekreipė dėmesio. JAV prezidentas į tai tiktai nusispjovė. Šį kartą JAV prezidentas sankcijomis privertė net ir Putiną susimastyti. Pokalbyje telefonu, D. Trumpas rėžė V. Putinui: „Jei nori ginklavimosi varžybų, galime jas daryti, bet aš laimėsiu“. JAV prezidentas įrodė savo nusistatymą, kad JAV išliks ir bus niekam neprilyginama pasaulio galybė.

 

Girdėjome Putino pasigyrimo kalbą Rusijos Dūmoje apie naujausiai sukurtus ginklus. Taip. Praėjus keliom savaitėm, Putinas pranešė apie naujai sukurtos raketos sėkmingą išbandymą. Suprantame, jog pirmiausiai rusai sukuria kevalą, o protą bando įdėti vėliau, nes kevalas be proto neveikia. Atrodo, jog tame kevale nebelieka vietos protui. Amerikietiškai tariant neįmanoma įsprausti: Ten pounds of shit in a two pound bag. Užtat jos ir yra „taiklios“, nes visuomet pataiko į lėtai skrendančius keleivinius lėktuvus ir „Dievui į langus“.

 

Nors rusai grasino numušti bet kokias raketas skrendančias į Siriją, grasinimai liko grasinimais.

 

Rusija sušaukė skubų Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos posėdį padėčiai Sirijoje aptarti, gerai žinodami jog jų pasiūlymai bus atmesti. O Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Yves'as Le Drianas šeštadienį pareiškė, kad paryčiais jo šalies kartu su Jungtine Karalyste ir JAV surengti smūgiai Sirijoje sunaikino „didelę dalį“ Damasko vyriausybės turėtų cheminių ginklų atsargų.

 

Rusijos kariškiai šeštadienį paskelbė, kad Sirijos turimos sovietinės gamybos oro erdvės gynybos priemonės numušė 71 iš 103 sparnuotųjų raketų, paleistų per JAV ir jų sąjungininkių paryčiais surengtus baudžiamuosius smūgius. Rusijos kariuomenės Generalinio štabo operacijų valdybos viršininkas generolas pulkininkas Sergejus Rudskojus sakė, kad per JAV, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės smūgius niekas nežuvo, o taikiniais tapę Sirijos kariniai objektai ir tyrimų kompleksai, siejami su Damasko cheminių ginklų programa, buvo tik nežymiai apgadinti. „Sirijos oro erdvės gynybos priemonėmis, kurių pagrindą sudaro sovietinės gamybos priešlėktuvinės gynybos kompleksai, sėkmingai atremti aviacijos ir jūrinių puolamųjų priemonių smūgiai. Perimta 71 sparnuotoji raketa“, – nurodė S.Rudskojus.

 

Atakai pasibaigus, sirai savo apsaugos raketomis, pagamintomis Rusijoje, vis dar šaudė „Dievui į langus“, nesurasdami ieškomo taikinio. Aišku, tos raketos, kurui pasibaigus, privalėjo kur nors kristi ir padaryti žalos. Apie tai maskoliai nutyli.

 

Rusijos Federacijos tarybos komiteto pirmininkas Konstantinas Kosačiovas visiškai teisėtai prakalbo, kad Vakarų sąjungininkai: „... smogė tiksliai, nekliudydami rusų taikinių. Taip JAV prezidentas išpildė savo pasisakymą: „atskris gražios ir naujos ir protingos raketos“.

 

Kosačiovas kalba tiktai apie amerikiečius, nutylėdamas anglų ir prancūzų dalyvavimą atakoje. Ši vakariečių vienybė parodė rusams jų vietą pasaulyje.

 

Nepalankios rusams naujienos ateina ir iš paties Damasko, Sirijos sostinės. Sirijos prezidento žodžiais, dabartiniam Sirijos atstatymui reikalingi apie 400 milijardų JAV dolerių. Taip pat jis nepatenkintas rusų elgesiu, atsisakant pagal sutartį, apsaugoti Siriją nuo galimų Vakarų sąjungininkų atakų. Jo pareiškimai rodo Sirijos ir Rusijos skyrybų pradžią. Jis galvoja jog, už nevykdymą sutarties, rusai privalėtų atstatyti sugriautą Siriją. Toks jo pareiškimas aiškiai rodo rusų organizuojamas intrigas, kurios veda tiktai prie blogio. Rusų įsikišimas sirams brangiai atsieis ir dar labiau nuskurdins pačią Rusiją. Kiekvienam pagal nuopelnus.     

 

Rusijos spauda paskutiniuosius įvykius stengiasi užtraukti ant sovietinio kurpalio. Nesiseka, nes kurpalius netikęs.

 

Manau, jeigu dar neatėjo laikas, tai jis labai greitai artinasi, kur turės būti nuspręstas Putino likimas. Nejaugi Kremliaus mafija ilgai Putino negatyvią veiklą dar toleruos?

 

Visa Rusijos spauda šaukia ir grasina Amerikai (JAV), kad ji bus nušluota net nuo žemės paviršiaus. Ar ne keista? Kur tuomet Rusija gaus Amerikos dolerių? Juk be jų jokia tarptautinė prekyba neįmanoma. Tą jau išbandė ir kinai.

 

JAV prezidento „tūzas“ išmušė visas kortas iš Putino rankų. Visi Putino pasigyrimai nuėjo pavėjui (gone with the Wind).

 

„Įžeisti Rusijos prezidentą – nepriimtina“, taip galvoja rusai. Bet JAV prezidentas galvoja kitaip, dar priedui ir špygą jiems rodydamas, jog - AMERICA FIRST.Čikaga pavasarį pasitinka su tiltų pakėlimu
Šiemet stojantieji galės rinktis visas Lietuvos sp...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 liepos 17, Antradienis