AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Įteiktos LF B. Bieliuko ir V. Daugirdaitės-Sruogienės vardinės stipendijos

Įteiktos LF B. Bieliuko ir V. Daugirdaitės-Sruogienės vardinės stipendijos

Kaip ir kasmet prieš šv. Kalėdas, taip ir šiais metais gruodžio 22 d. popietę Lietuvių išeivijos institute (LII) rinkosi Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentai, jų kolegos, akademinės bendruomenės nariai jau į tradiciniu tampantį renginį – Lietuvių fondo (LF) skiriamų vardinių Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendijų įteikimą.

Lietuvių fondo rėmėjų bei aukotojų pastangomis įsteigtas ne vienas vardinės stipendijos fondas, iš kurių yra skiriamos stipendijos Lietuvos studentams. Nuo 2001 m. VDU studentams skiriamos žymaus lietuvių išeivijos visuomenininko B. Bieliuko stipendijos skirtos remti gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti visuomeninėje, mokslinėje veikloje. Istorikės V. Daugirdaitės-Sruogienės vardinė stipendija kasmet yra skiriama istorijos studentams.

Lietuvių išeivijos instituto sudarytam stipendijų komitetui universiteto akademinės bendruomenės nariai (katedros, dėstytojai, studentų organizacijos ir kt.) siūlo kandidatus, iš kurių atrenkami labiausiai tinkantys šioms vardinėms stipendijoms. Šiais metais B. Bieliuko vardinės stipendijos skirtos Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos programos IV kurso studentei Rimantei Jaugaitei, Literatūros ir spaudos programos magistrantei Kristinai Zaksaitei ir Praktinės filosofijos studijų programos magistrantui Žygimantui Menčenkovui. V. Daugirdaitės-Sruogienės stipendija buvo įteikta Istorijos katedros doktorantui Egidijui Balandžiui, kuris savo daktaro disertacijoje „Sportas lietuvių diasporos socialiniame audinyje XX a. pr. – 1990 m.“ analizuoja socialinę lietuvių diasporos sporto istoriją.

Renginį vedė ir susirinkusiuosius sveikino LII direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius, pasidžiaugęs gražia tradicija ir priminęs visiems susirinkusiems iškilias B. Bieliuko ir V. Daugirdaitės-Sruogienės asmenybes. Renginyje dalyvavo ir Lietuvių fondo sveikinimus perdavė LF atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis. Jis pasidžiaugė sėkminga fondo veikla ir gražia bendradarbiavimo tradicija. Stipendininkams buvo įteikti diplomai, LF sveikinimo raštai bei padovanotos Lietuvių išeivijos instituto išleistos knygos. Susirinkusieji sveikino stipendininkus ir džiaugėsi jų pasiekimais. Dėkodami už gautus apdovanojimus studentai kalbėjo, kad šios B. Bieliuko ir V. Daugirdaitės-Sruogienės stipendijos jiems yra ne tik materialinė parama, bet ir moralinė, dvasinė paskata mokslinei bei visuomeninei veiklai plėtoti.

LF inf.

Nuotraukoje iš kairės: Lietuvių išeivijos instituto direktorius prof. E. Aleksandravičius, Ž. Menčenkovas, K. Zaksaitė, E. Balandis, R. Jaugaitė ir LF atstovas Lietuvoje L. Narbutis.

 

VDU archyvo nuotr.

Čikagos Naujųjų metų sutikimo šventėje – ir lietuv...
Paminėtas prezidentinės Lietuvos 90-metis
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 balandžio 25, Trečiadienis