Įteikta LF S. Kolupailos vardinė stipendija

Lietuvių fondo (LF) Stepono Kolupailos vardinė stipendija lapkričio 4 d. buvo įteikta Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros ketvirto kurso studentei Silvijai Pipiraitei. Šią stipendiją Lietuvių fonde inžinierius Bronius Masiokas įsteigė prof. S. Kolupailos šviesiam atminimui. Ji kasmet skiriama studentui (-ei), studijuojančiam (-iai) hidrologiją Vilniaus universitete.

Iš Lietuvos mus pasiekė studentės S. Pipiraitės laiškas, kuriame ji rašo: ,,Man buvo suteikta profesoriaus Stepono Kolupailos vardinė studentų šalpos stipendija, už kurią norėčiau Jums labai nuoširdžiai padėkoti. Tokie paskatinimai kelia motyvaciją nesustoti ir toliau gilintis į šiuos mokslus, taip pat suteikia pasitikėjimo savimi, kurio kartais tikrai pristinga mokslo ir studijų kelyje. Nuoširdžiai dėkoju!“

LF inf.

 

Studentę Silviją Pipiraitę sveikina prof. dr. Kęstutis Kilkus (viduryje) ir prof. Arūnas Bukantis.

S.Pipiraitės asmeninio archyvo nuotr.