AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Ir už ką, laisva Lietuva, tu mus, emigrantus, taip baudi?

 

Jei kas prieš gerus 30 metų būtų garsiai pasakęs ar net pagalvojęs, kad išsilaisvinusi Lietuva ATIMINĖS Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvoje gimusiems, augusiems, dirbusiems jos tėvynainiams – tai būtų sutikta kaip kliedesiai. Nes tuo metu, ATGIMIMO laikmečiu, kiekvienas lietuvis, kur jis begyventų, buvo svarbus, reikšmingas ir sveikintinas atkuriant, kuriant, puoselėjant Lietuvą, jos paveldą, istoriją, kalbą, tradicijas. Tai buvo tada... tais idealistiškais Atgimimo Sąjūdžio laikais, kai nebuvo tautiečių skirstymo į mus ir anuos, tada ir dabar, iki Kovo 11-osios ar po jos.

Per paskutiniuosius trejus metus (2014–2016) Lietuvos Respublikos  pilietybė buvo ATIMTA vidutiniškai iš 2 400 Lietuvos piliečių, kas sudaro 2,2 piliečių per dieną (EMN duomenys – European Migration Network). Žvelgiant į žemiau pateiktų duomenų skalę gana aišku, kad šie LR pilietybės ATĖMIMO mastai nesumažės ir 2017 metais (http://123.emn.lt).

Vien 2012-aisiais savavališkai atsisakiusiųjų LR pilietybės buvo tik 26, bet tuo pačiu metu per 2012 m. Lietuva ATĖMĖ LR pilietybę iš 419 Lietuvos piliečių, nes pastarieji padarė „ypač sunkų nusikaltimą valstybei“. Tik nepagalvokite blogiausio: užmušė, apvogė, nupirko        auksinių stalo įrankių iš valstybės lėšų, paėmė milžiniškus kyšius, pabėgo nuo LT teisėsaugos ar kaip kitaip nuskurdino Lietuvą. Ne ne. Jie tiesiog priėmė kitos šalies pilietybę gyvendami ir dirbdami ne Lietuvoje. Lietuvoje net žauriausiam recidyvistui nėra ko lygintis su Lietuvos emigrantais, nes tik Lietuvos emigrantams taikoma ši bausmė: ATIMAMA LR pilietybė arba, kitaip sakant, Tėvynė išsižada joje gimusių, augusių, dirbusių savo tėvynainių. Remiantis EMN (European Migration Network) duomenimis, dažniausiai Lietuvos pilietybės netenkama įgijus kitos šalies pilietybę (95 proc. atvejų), tai yra, kai Lietuva ATIMA pilietybę iš LR piliečio.

Vien Čikagos lituanistinėje ir Lemonto Maironio lituanistinėje mokykloje mokosi per 820 Lietuvos piliečių vaikų. Tai tik nedidelė lietuvybę išlaikančių ir ją puoselėjančių užjūryje lietuvių dalis. Tiesą pasakius, turbūt ne visų šiose mokyklose besimokančių moksleivių tėvai yra LR piliečiai, nes kai kuriems iš jų Lietuva yra ATĖMUSI ją. Ir už ką, laisva Lietuva, tu mus, emigrantus, taip baudi: kad pasirinkome ne prašyti pagalbos, o imtis savo iniciatyvos, kurdami gyvenimą savo darbu? kad gyvendami svetur padedame savo giminaičiams, likusiems Lietuvoje? kad savo pačių lėšomis išlaikome tą lietuvybę, kuri neskirsto Lietuvos vaikų į anuometinius ir dabartinius? kad esame širdyje Lietuva, jos dalis ir kad ji mums yra ir liks vienintelė Tėvynė?

Taip, mes emigravome, nes laukiant ir prašant išmokos iš valstybės biudžeto nėra judėjimas į priekį ir tuo labiau klestinčios Lietuvos kūrimas. Tačiau ar tuo savo žingsniu mes tapome nusikaltėliais savo Tėvynei? Ko siekiama šia bausme, kurios pasekmė – Lietuvos Respublikos pilietybės ATĖMIMAS?

Lietuvos Respublika gana sėkmingai siunčia visokeriopą pagalbą Sirijai, Afganistanui, Irakui, Ukrainai ir t. t. – jų piliečiams, kurie su Lietuva neturi nė lašelio ryšio. Kaip paaiškinti savo vaikams čia, užjūryje, kad iš jų tėvų Lietuva ATIMA LR pilietybę, šiems nepadarius jokio nusikaltimo?

Ne paslaptis, kad už rūpinimąsi svetimšaliais, „pabėgėliais“ Lietuva sulaukia politinio ir ekonominio dėmesio bei finansinio paskatinimo  iš Briuselio ir Berlyno biurokratinės viršūnėlės. Tačiau rūpinimasis savais piliečiais – žmonėmis nesulaukia jokio garbaus ir finansinio dėmesio iš ES valdančiųjų. Tad kas Lietuvai svarbiau: savų piliečių gerovė ir jų teisėtumas ar stambesnis čekis iš Briuselio aristokratų prarandant Lietuvos krašto žmones?

Lietuvos Konstitucinis Teismas, Seimas, Prezidentė gana aiškiai duoda suprasti savo argumentus: esi Lietuvoje gimęs ar ką tik „atvykęs“ svetimšalis – visiems vienodos taisyklės ir sąlygos į bet kokias pašalpas iš Lietuvos valstybės. Pensininkas, 30 metų Lietuvoje dirbęs ir mokėjęs mokesčius jai, ar ką tik į Lietuvą atvežtas „pabėgėlis“. Lygybė tikrai gera bet kokios valstybės vidaus politikos savybė, o kaip tada dėl indėlio tos pačios lygybės labui?

Tad nejaugi toks šaltakraujiškas biznio dėsnis tapo Lietuvos politikų, Konstitucinio Teismo, Prezidentės, Seimo narių svorio matu LR piliečių atžvilgiu: svarbesnės teisės to, už kurio teises brangiau moka iš Briuselio banko?

Lietuvoje ką tik startavo akcija net pačios Prezidentės pritarimu: „Rinkis Lietuvą“, To Be LT ir t. t., skirtos suvienyti po pasaulį pasklidusius  lietuvius ir kiek įmanoma daugiau jų susigrąžinti į Lietuvą. Bet tuo pačiu metu kviečianti ir vienijanti laisva Lietuva kasdien ATIMA LR pilietybę vidutiniškai iš dviejų jos piliečių? Gerbiama LR Prezidente, sugrįžimas į Lietuvą būtų kur kas sklandesnis (bent jau biurokratiškai), jei Lietuva NEATIMTŲ LR pilietybės iš LR piliečių, gyvenančių svetur.

Ir pabaigai, kas jus, Lietuvos politikai, išrinko ir kam jūs atstovaujat: pabėgėliams, ES – Briuselio ideologams ar LR žmonėms – jos piliečiams?

Pagarbiai – Aleksandras J. Vilkas,

Čikagos lituanistinės ir Lemonto Maironio lituanistinės mokyklų mokytojas

 

Paskaita ,,Lietuviai kariai Napoleono Bonaparto Im...
Field muziejuje apsigyvens dinozauras milžinas
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 liepos 17, Antradienis