AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Idėja atgaivinti dainas gimė sename rūsyje

Idėja atgaivinti dainas gimė sename rūsyje

 

Prisiminti tai, kas nepelnytai pamiršta – toks buvo vakaro, vykusio vieną iš paskutiniųjų birželio penktadienių Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, motyvas. Renginio viešnios – šiuo metu JAV gyvenanti bei šioje šalyje vokalo studijas baigusi solistė Miglė Žaliukaitė (mecosopranas) ir pianistė iš Lietuvos, muzikos ir teatro akademijos docentė, daugelio tarptautinių konkursų laureatė Eglė Perkumaitė.

Muziejuje surengto koncerto metu skambėjo kompozitorių Balio Dvariono, Vytauto Klovos, Antano Belazaro, Konstancijos Brundzaitės, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Konrado Kavecko ir kitų kompozitorių dainos bei arijos iš operų (Miko Petrausko ,,Birutė” ir V.Klovos ,,Pilėnai”). Atlikėjos pristatė neseniai išleistą savo albumą ,,Forgotten Lithuanian Songs And Arias”. Jo atsiradimą finansavo ,,Lithuanian Heritage Society of Rochester”.

M.Žaliukaitė pasakojo, kad mintis įdainuoti šias dainas kilo netikėtai. Gyvendama Rochesteryje, ji giedodavo bažnyčioje lietuviškose šv. Mišiose.Tos bažnyčios vargonininkas turi didelį lietuviškos muzikos natų archyvą.

,,Kartą įlindau pas jį į rūsį pasiieškoti natų. Pamaniau, surasiu ką nors sau, nereikės pirkti. Ir tuomet pamačiau, kad tame rūsyje yra man negirdėtų ir nematytų lietuviškų dainų, arijų. Norėjau tų kūrinių pasiklausyti, tačiau internete niekur jų neradau. Pagailo, kad tos muzikos niekas neliečia”, – prisiminė dainininkė.

Anglų, italų, vokiečių kalbas mokanti M. Žaliukaitė prisipažino, kad dainuojant gimtąja kalba ją apima ypatingas jausmas. Todėl norisi daugiau dainuoti lietuviškai. ,,Pirmoji arija, kurią susiradau tame rūsyje ir pasiėmiau, buvo Mirtos arija iš V.Klovos ,,Pilėnų”. Ta arija mane kaip ,,griebė”, taip ir nebepaleido. Tuomet ir kilo ta idėja: kodėl nesusiradus daugiau dainų ir jų neįrašius?”, –pasakojo muzikė. Ji sako norėjusi, kad šie nuostabūs kūriniai nedūlėtų lentynose, o būtų klausomi. Kad kas nors panorėjęs šias dainas galėtų susirasti internete ir jų pasiklausyti.

Nuo šios idėjos iki albumo įrašymo praėjo keleri metai. Miglei reikėjo žmogaus, kuris galėtų akompanuoti. Ji Lietuvoje susirado E.Perkumaitę, savo pirmąją mokytoją. Ši muzikantė dar šešiametę  M.Žaliukaitę, mažąją ,,Liepaičių” choristę, mokė skambinti pianinu. Moterys susitiko ir sėkmingai įgyvendino pridulkėjusiame rūsyje gimusią idėją.

Miglė įsitikinusi: reikia saugoti ir skleisti lietuvišką muziką. Atlikėja pasakojo, kad net didžiosiose konservatorijose, kuriose jai teko studijuoti vokalą, dažniausiai nieko nebūdavo girdėta apie  lietuvių kompozitorių kūrinius. Daugelis dėstytojų nustebdavo išgirdę, kad Lietuvoje yra kompozitorių. Tačiau pasiklausę kūrinių, amerikiečiai muzikos specialistai imdavo domėtis, kur būtų galima gauti jų natų.  

,,Reikia saugoti, atkapstyti, įrašyti ir skleisti lietuvių kompozitorių dainas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, kur populiarumo sulaukė prancūziškos, vokiškos dainos. Neabejoju, kad ir lietuviškai muzikai čia irgi yra vietos”, – įsitikinusi M. Žaliukaitė.  

Dabar dviejų profesionalių atlikėjų – M.Žaliukaitės ir E.Perkumaitės duetas įvairiose JAV lietuvių bendruomenėse pristato savo albumą. O į pristatymus susirinkusiems klausytojams suteikiama progą pasiklausyti nepelnytai primirštos, nuostabios lietuviškos vokalinės muzikos.

Virginija Petrauskienė

 

,

 

Atvirų durų dienos Lake Forest kolegijoje
JAV Lietuvių Bendruomenė bendradarbiaus su Vilniau...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 liepos 19, Ketvirtadienis