AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Gerbiami skaitytojai! Sveikinu su Naujais 2018 Metais

Gerbiami skaitytojai! Sveikinu su Naujais 2018 Metais

 

Tikiuosi, kad sutinkant Naujuosius, netrūko ir naujų pasižadėjimų arba įsipareigojimų kuriuos reikėtų vykdyti šiais Naujais Metais.

Įsivaizduoju, kad šampanų butelių kamščiams vis dažniau atsimušant į lubas, liežuviams dažniau plakant, o kojom nebepanešant sunaudotas kalorijas, vis garsiau ir garsiau buvo diskutuojamas dvigubos pilietybės klausimas, dėl kurio joks susitarimas jokiu būdu negalėjo būti priimtas, nes kur trys lietuviai, visuomet yra penkios nuomonės.

Taip įsismaginus pereinama prie patriotizmo klausimo. Čia irgi tikra painiava, nes kiekvienas už kitą yra patriotiškesnis. Išvada viena, jog išeivijoje patriotai, o Lietuvą valdo idiotai. Bet niekas  nekalba kas tuos idiotus renka. Atrodo, jog yra dar idiotiškesnių idiotų.

Kadangi Senieji jau baigiasi, tai būtina triukšmingai pakelti taures už juos, nes tuos metus „išgyvenome“. Taurė po taurės, ir kai kurie iš dalyvių nebeatmena kaip ir kur sutiko Naujuosius Metus. Vieni, bekeliaudami iš Senųjų į Naujuosius pavargo ir nusigavo, kur nors, iki lovos saldiems sapnams, arba užsnūdo šalia lovos. Kiti, su taurėmis rankose davė valią šokant ant stalų, kiti padėję galvas ant stalų užsnūdo. Treti, nušliaužė po stalu, užsipelnydami moteriškų smailių batelių nemalonę už tai, kad negalėjo būti ramūs. Taigi, vienaip blogai, kitaip negerai. Dar kiti, geriausiai apsidraudę, Naujuosius sutinka ant visų keturių. Visi pasiekia savo tikslą, sulaukia Naujus Metus, tiktai gal ne visi tą pačią pirmąją minutę. Juk pakvailioti kartą metuose galima. Gal net ir reikia. Žinau, šiokias ir panašias istorijas, nes ir pats buvau jaunas. Gyvenimas pilnas netikėtumų.

 

Pasaulyje

 

Amerika gerbia savo buvusius, į pensijas išėjusius, prezidentus. Girdime balsų iš įvairių pakampių, jog kai kuriuos iš jų reikėtų teisti už blogai atliktą darbą. Pirmiausiai, buvusius prezidentus teisti nevalia. Kiekvienas Amerikos prezidentas turėjo tikslą ir stengėsi išlaikyti Ameriką galingiausia valstybe pasaulyje. Kiekvieno jų pastangos ir pasiekimai aptartini ir priimtini skirtingai. Tai veikianti demokratija.

 

Rusijos imperija, arba Nepriklausomų Valstybių Sąjunga, braška. Tą aiškiai pasakė Lavrovas, apkaltindamas vakarų valstybes dėl vienybės ardymo. Aišku, visuomet kalti vakarai. Panašiai pasielgė ir Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas Sergejus Naryškinas, prie kaltinamųjų pridėdamas ir Baltijos šalis, mat, visos vakarų valstybės užgauna jų vidaus demokratinius procesus. Išvada gali būti tik viena - Imperija braška, o Putinas niršta ir blaškosi.

Juk tų Nepriklausomų Valstybių Sąjungos, Azijos gyventojai, mato vakaruose veikiančią demokratiją ir gyventojų aukštesnį gyvenimo lygį. Būdami Rusijos gniaužtuose, demokratijos siekimas jiems tik svajonė. Dažnai savo ožiavimąsi prieš Rusiją rodo ir Baltarusijos „Batka“. Ar gali Putinas juo pasitikėti? Putinas labai bijo, kad „Batka“ neatsuktų jam nugaros ir nenueitų Ukrainos keliu.

 

Putinas pranešė jog iš Irako atitraukia rusų kariuomenę kurios ten „nebuvo“. Rusiškas atitraukimas yra kelių etapų. Vieną kareivį išveža, du atveža to vieno pakeitimui. Tą įrodo rusų susitarimas su sirais, kad toliau galėtų naudoti ir didinti karo laivyno bazę „mažėjančiam“ karių skaičiui.

 

Tarptautinis Olimpinis Komitetas irgi sudavė dar vieną galingą smūgį Rusijai, uždrausdamas dalyvauti 2018 žiemos olimpiadoje po Rusijos vėliava. Jokių Rusijos nacionalinių spalvų aprangoje negalės būti dalyvaujantiems pavieniams rusų sportininkams. Be to, jie kruopščiai bus tikrinami dėl dopingo vartojimo praeityje ir dabar. Rusija gavo ką užsitarnavo.

 

Dar vienas netikėtas antausis rusams, paviešinimas asmens kuris davė įsakymą numušti keleivinį lėktuvą virš Ukrainos teritorijos 2014 metais. Tai generolas Nikolai Fedorovich Tkachev. Nejaugi Kremlius prisipažins, kad Rusija yra terorą skatinanti teroristinė valstybė?

 

Rusija, kaipo teroristinė valstybė pasižymi pasaulio gąsdinimu, rodanti naujausią savo karinę techniką. Tam tikslui Maskva begėdiškai naudoja „Facebook“. Nesuprantama, kaip sugriuvusioje pramonėje tokie pasiekimai įmanomi. Jeigu ir įmanomi, tai įdomu kaip ilgai konflikto metu rusai sugebėtų be jokių resursų laikytis. Nesvarbu, bet pasaulį gąsdinti reikia, kad bijotų. Rusai, tikriausiai net nepagalvoja, kad pasaulis jų gąsdinimų nebijo. Trumpas tikriausiai rusų nebijo, bet rusai jo labai.

 

Vienas įtakingas Rusijos Parlamento Aukštųjų Rūmų tarybos narys (Francas Klincevicius, [litovcas?]) pareiškė, jei vyks karas su NATO valstybėmis, tai Rusija tą karą baigs NATO valstybių sostinėse. Aišku, svajoti nedraudžiama. Net ir asmenys uždaryti nacių koncentracijos stovyklose dainuodavo „Die Gedanken sind frei“. O jeigu rusai pasiekę tas NATO valstybines sostines ras ant miestų vartų užrašus „Смерть оккупантам“, nejaugi jie vis vien uždainuos: „Ей, встречай, да крепче обнимай, чарушку хмельную вполнее наливай“?

Priminsiu šiam aukštam pareigūnui, kad karo pabaigoje rusai išdidžiai dainavo "... До Берлина дошел наш солдат...“. Bet, vėliau, praėjus 45 metams ir griuvus Berlyno sienai atsitiko taip, kad „...Из Берлина был позорно выгнан ваш солдат ...“. Tai bent šlovė. Vokietija laimėjo. Ji susivienijo. Rusija žlugo. Pavergtos valstybės atsikratė okupanto ruso ir atstatė savo nepriklausomybes.

Laike rusų okupacijos  Rytų Vokietija merdėjo, o Vakarų Vokietija tapo stipriausia Vakarų Europos ekonomine galybe. Tokia susivienijusi Vokietija yra ir šiandieną. O „galingoji“ Rusija, amžiais skurde merdėjo, merdi ir dabar. Jokios pralaimėjusių valstybių reparacijos Rusijos ekonomiją neišgelbėjo nuo merdėjimo.

Nejaugi Maskolija ir vėl bandys pasivyti ir pralenkti Ameriką?

 

Demokratai tvirtindami (demokratiją nesuprantantys demokratai), kad Trump yra Putino draugas, labai nusivilia. Juk Trumpas davė leidimą aprūpinti Ukrainos kariuomenę specialiais ginklais. Tai irgi antausis Putinui.

 

JAV prezidentas Trump pasiekė savo, paskelbdamas Jeruzalę Izraelio sostine. Pasaulis sumišęs dėl tokio sprendimo. Trumpas vykdo savo planus nekreipdamas dėmesio į kitų valstybių nepasitenkinimus. Maskva tyli. Tikriausiai Maskva tyli dėlto, kad ji pati nevykdo tos organizacijos nutarimų. Tokiu atveju, Maskva gal ir neblogas sąjungininkas.

 

Ar kas atsimename kuomet tame arabų pasaulio regione buvo taika? Dar prieš Izraelio valstybės įsikūrimą, ten esantieji arabai amžiais pešėsi tarp savęs patys nežinodami dėl ko. Įsikūrus Izraelio valstybei jų tarpusavio peštynės nesibaigė, nors jie įsigijo naują bendrą priešą – Izraelį. Jeigu arabai nebūtų paskelbę 1967 metais karą Izraeliui, Izraelis nebūtų galėjęs, arabams pralaimėjus, praplėsti savo teritorijas. Dar iki šių dienų, arabų Hamas organizacija, savo pagrindiniu tikslu laiko Izraelio valstybės sunaikinimą. Kol arabai taip galvos, taikos tame regione nebus.

Izraelio valstybė ten yra, ji ten ir bus. Arabai su tuo privalo skaitytis. Arabai niekuomet Izraelį nesunaikins. Žydai neturi pasirinkimo. Jie išsilaikys bet kokia kaina, nes jie vieningi ir galingi vienybėje, nes turi galingą JAV užnugarį. Užtat amerikiečiai Izraelyje mato sąžiningą, patikimą ir galingą, toje pasaulio dalyje, sąjungininką.

 

JT organizacija atsidūrė ant prarajos krašto. Ši organizacija balsavo už rezoliuciją nukreiptą prieš JAV pripažinimą Jeruzalės Izraelio sostine. Tame „prieš“ skaičiuje yra ir Lietuva. Trumpas viešai pareiškė, kad jis atsimins draugus ir neprietelius kai šie elgetaus amerikietiškų dolerių. Iki šiol, didžiausias lėšas JT išlaikymui skirdavo JAV. Jos nariai dažniausiai balsuodavo už rezoliucijas nukreiptas prieš JAV, o apsisukę, ištiesę delnus prašydavo JAV paramos. Trumpas tokiai praktikai žada padėti tašką. JAV ateityje nebegali būti ta pasaulio melžiama ožka. Panaikinus šią organizaciją ir sustabdžius jos veiklą, labiausiai nukentėtų Rusija, nes ji nebetektų tribūnos JAV šmeižimui už JAV mokesčių mokėtojų pinigus. Gal Rusija apsiims išlaikyti tą organizaciją, tik jau nebe JAV teritorijoje?

 

Praėjusiais metais pasaulinėje arenoje Rusija patyrė daug pažeminančių smūgių. Ar ji sugebės tapti demokratine valstybe ir atsigauti po tiek daug metų alinimo ir apiplėšimų nuo dabartinių „valdovų“ sukurtos mafijos?

 

Trumpo pastangomis, JAV išsilaikys pirmoje vietoje pasaulyje. Tikėkime, nesvyruodami.

 

Dabar, šampano burbuliukams išgaravus, imkimės tikrų veiksmų, kad dar nepaskelbtas referendumas būtų sėkmingas. Jį paskelbus, laiko gali neužtekti jo tikslo aiškinimui. Lietuvos valdžia dėl jo mažiausiai suinteresuota, todėl šią aklavietę privalome užpildyti mes išeiviai. Tad dirbkime kiek įmanydami. Nebandykime sustoti. Galvokime apie suvienytos tautos gerovę. Sustojimas gali reikšti nelaimėjimą. Ką tuomet kaltinsim? Sėkmės. Juk mes lietuviai.O'Hare - labiausiai patobulėjęs oro uostas Š. Amer...
Lietuvių kalbos pamokos, skirtos anglakalbiams
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Antradienis, 19 Lapkritis 2019