AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapijos (Marquette park) gavėnios ir didžiosios savaitės pamaldų tvarka

 

Kovo 17 d., šeštadienis-Bendruomeninės Susitaikinimo pamaldos

(išpažintys)nuo 3:00-4:00pm

4:00 val. v. Šv. Misios

Kovo 25 d., VERBŲ SEKMADIENIS

9:30 val. r.,- Šv. Mišios anglu kalba

11:00 val. r. lietuviu kalba

Kovo 29 d., DIDYSIS KETVIRTADIENIS

5:00 val. v. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios

Kovo 30 d., DIDYSIS PENKTADIENIS

5:00 val. v. Kristaus Kančios pamaldos

Kovo 31 d., DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

4:00 val. v. Velyknaktis, Šv. Mišios

Balandžio 1 d., VELYKŲ SEKMADIENIS

7 val. r. Prisikėlimo Šv. Mišios

9:30 val. r. Šv. Mišios- anglų kalba

 

11:00 val. r. Šv. Mišios-lietuviu kalba

 

JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos vicepirm...
Kojotai Mokena priemiestyje – kone kasdienybė
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 gruodžio 19, Trečiadienis