AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

GAVĖNIOS IR DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA

Bendruomeninis Susitaikinimo vakaras (išpažintys) – kovo 25 d. 3:00–4:00 pm.

Asmeninės išpažintys kiekvieną šeštadienį 3:00–3:45 val. v.

Balandžio 9 d. VERBŲ SEKMADIENIS

9:30 val. r. šv. Mišios anglų kalba;

11:00 val. r. šv. Mišios lietuvių kalba.

Balandžio 13 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS

5:00 val. v. Paskutinės vakarienės Mišios.

Balandžio 14 d. DIDYSIS PENKTADIENIS

5:00 val. v. Kristaus Kančios pamaldos.

Balandžio 15 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

5:00 val. v. Velyknaktis, šv. Mišios.

Balandžio 16 d. VELYKŲ SEKMADIENIS

7:00 val. r. Prisikėlimo Mišios;

9:30 val. r. šv. Mišios;

 

11:00 val. r. šv. Mišios.

Brighton Parko bažnyčioje
„Delta“ lėktuvai skris tarp Čikagos ir Seattle
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Šeštadienis, 14 Gruodis 2019