AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

DP parodoje Arlingtone – trijų Baltijos šalių ambasadoriai

DP parodoje Arlingtone – trijų Baltijos šalių ambasadoriai

 

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus kartu su Latvijos ir Estijos atstovais surengta paroda „No Home To Go To“ (kuratorė Irena Chambers) sėkmingai keliauja po Ameriką. Kovo 7 d. kilnojamosios parodos atidarymas įvyko jau keturioliktoje vietoje. Šį kartą – Arlingtono (Virginia) viešojoje bibliotekoje. Jos atidaryme dalyvavo ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos ambasadoriai – Rolandas Kriščiūnas, Andris Teikmanis, Eerik Marmei. 

„Kuo daugiau Amerikos vietų parodome šią parodą, pasakojančią apie svarbią mūsų tautoms istorijos atkarpą, tuo labiau suprantame, kad atliekame svarbią misiją. Amerikiečiai tarsi naujai ir kitaip pažvelgia į mus, Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmones, į mūsų šalių tragišką istoriją“, – kalbėjo muziejininkės Karilė Vaitkutė ir Rita Janz. 
Jos pasakojo, kad dar tik rengiantis atidarymui ir dėliojant ekspoziciją bibliotekos lankytojai rodė didelį dėmesį būsimai parodai. Jie apžiūrinėjo nuotraukų stendus, uždavinėjo daugybę klausimų. Pakviesti žadėjo būtinai atvykti į oficialų atidarymą. Daugelis tesėjo pažadą – į atidarymo renginį susirinko būrys žmonių.
Bibliotekos direktorė Diane Kresh sakė, kad jiems yra didelė garbė pas save atidaryti šią parodą. „Parodos kuratorę Ireną Chambers pažįstu seniai. Kartu su ja dirbome nacionalinėje Kongreso bibliotekoje. Tačiau tik pamačiusi šią parodą supratau, kas yra tikroji Irena Chambers. Iki šiol ji niekada nepasakojo apie tai, kaip atsidūrė Amerikoje“, – atviravo D. Kresh. Parodoje „No Home To Go To“ yra papasakota ir pačios Irenos šeimos, Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukusios iš Lietuvos ir per DP stovyklas atvykusios į JAV, istorija. 
Lietuvos ir Latvijos ambasadoriai, kalbėdami apie Antrojo pasaulinio karo pabaigoje iš savo tėvynės išstumtus žmones, prisiminė ir dabartinę situaciją pasaulyje. „Yra baisu, kai nežinai, ar sugrįši į namus, o jei sugrįši, nežinai, kada tai bus“, – sakė R. Kriščiūnas. 
„Kai karo pabėgėlius matai tik televizoriaus ekrane, niekada nesuprasi to, ką jaučia namų netekę žmonės“, – teigė A. Teikmanis. Beje, parodos lankytojai patys bent iš dalies galėjo pajausti iš tėvynės išstumtų žmonių būseną. Ekspozicijoje esantys daiktai padeda atkurti jaudinančias keliasdešimties šeimų istorijas. Kiekvienas eksponatas – tarsi atskiras jautrus pasakojimas. 

Pavyzdžiui, vienoje nuotraukoje užfiksuota grupė vaikinų ir merginų, kurie buvo nufotografuoti svarbią jiems dieną: jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Iš pirmo žvilgsnio paprasta nuotrauka slepia daug daugiau, nei gali įtarti. Žmogus, atsiuntęs šią nuotrauką, pasakojo, kad vaikinams juodus kostiumus paskolino DP stovyklos prižiūrėtojai. O baltos merginų suknelės buvo pasiūtos iš parašiutų audinio. Gėlės, kurias jaunuoliai laiko rankose, gautos iš vokiečių ūkininkų. Tiesa, ne už dyką. Už gėles ūkininkams duota cigarečių, kurias stovyklos gyventojai gaudavo kartu su maisto daviniu.
Estijos ambasadorius E. Marmei susirinkusiesiems dar kartą priminė labai svarbų faktą: JAV niekada nepripažino trijų Baltijos šalių savanoriško įstojimo į Sovietų Sąjungą. Amerika aiškiai išsakė savo požiūrį, kad tai, kas įvyko po Antrojo pasaulinio karo, buvo Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacija. 
Parodos atidaryme dalyvavo ne tik lietuviai, latviai ir estai, bet ir kitų tautybių kilmės amerikiečiai. Į parodos atidarymą atvyko ir ją lietuviams padėję surengti kolegos – latvė muziejininkė Dace Kezbers ir estas Siim Soot. 
Bibliotekos direktorė D. Kresh padėkojo „No Home To Go To“ rengėjams – muziejininkėms R. Janz, K. Vaitkutei ir kuratorei I. Chambers bei visai Balzekų šeimai už padarytą didelį ir reikalingą darbą. Kad ši paroda iš tiesų reikalinga, liudija ir pirmieji šilti žiūrovų atsiliepimai.

 

Virginija Petrauskienė

 

Parodos atidaryme (iš kairės) Latvijos ambasadorius A. Teikmanis, Lietuvos ambasadorius R. Kriščiūnas, parodos kuratorė I. Chambers, bibliotekos direktorė D. Kresh ir Estijos ambasadorius E. Marmei.

 

Parodos lankytojai ilgai apžiūrinėjo jaudinančią ekspoziciją.

 

Prie Arlingtono viešosios bibliotekos nusifotografavo Balzeko muziejaus darbuotojos K. Vaitkutė, R. Janz ir parodos kuratorė I.Chambers (viduryje).

 

Balzeko muziejaus nuotr.


ČLM 25 metų gimtadienio šventės šurmuliui nuvilnij...
Parodos atidarymas ir stipendijų įteikimas VGTU st...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 birželio 20, Trečiadienis