AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Dėl referendumo dėl dvigubos pilietybės

Gegužės 11 d. Seime vyko Darbo grupės pasirengimo referendumui dėl dvigubos pilietybės klausimams spręsti posėdis. Posėdyje dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis.

Šiuo metu Konstitucijos 12 straipsnis numato, kad „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.“

Gegužės 31 d. LR Seime buvo svarstomas Referendumo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Įstatymo pakeitimo iniciatorių tikslas – sumažinti reikalavimus, taikomus privalomam referendumui dėl dvigubos pilietybės, idant būtų sukurtos palankios sąlygos tam, kad iš Lietuvos išvykę emigrantai, gyvenantys užsienio šalyse, įgydami kitų  šalių pilietybę, galėtų išlikti ir Lietuvos piliečiais, arba atvirkščiai – iš Lietuvos emigravusių asmenų palikuonys, turintys kitų valstybių pilietybę, galėtų pretenduoti įgyti ir Lietuvos pilietybę, taip išlaikydami ir stiprindami savo prigimtinį ryšį su Tėvyne.

 

Projektui po pateikimo pritarta ir pradėta svarstymo procedūra.

http://pasauliolietuvis.lt/

Baltijos šalių dienos
Wheatono miesto bendas atidaro vasaros sezoną
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 vasario 16, Šeštadienis