AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Daina be galo

Daina be galo

Kas ką mulkina ir kaip ilgai gali tęstis daina be galo.

Pastaruoju laiku pastebima naujai gvildenama užmiršta tema – „dviguba pilietybė“. Nežinau, ar įmanoma ant rankų pirštų suskaičiuoti, kiek metų jau vyksta nelemtos derybos (jeigu jas taip galima vadinti) „dėl dvigubos“ pilietybės.

Pastebėjus „Bičiulystėje“ (2017, bal. 27) dr. Jono Ramanausko (buvęs LR KT teisėjas) straipsnį, jį panagrinėjus, atsidarė akys. Mums visiems žinoma LR KT nuomonė apie „dvigubą pilietybę“. Bet mums mažai arba visiškai nežinoma, jog LR KT svarstydamas „dvigubos pilietybės“ klausimą savavališkai pakeitė LR Konstitucijos 12 straipsnio žodžius. Todėl tokį neteisėtą LR KT sprendimą reikia laikyti negaliojančiu, nes LR Konstitucijoje niekur neužsimenama apie „dvigubą pilietybę“.

Manau, kad terminas „dviguba pilietybė“ gimė išeivijoje, būtent JAV. Vadovaujantis tuo terminu, metų metus buvo vedamos derybos tarp išeivijos ir LR Seimo, kuriomis negali nė viena pusė pasigirti padariusi pažangą. Daug laiko sugaišta derybose dėl tos nelemtos „dvigubos pilietybės“, kurios sąvokos Lietuvos Konstitucijoje nėra. Pagal dr. J. Ramanauską, įstatymo būdu ta teisė nepanaikinti LR pilietybės priėmus kitos šalies pilietybę suteikta pagal LR Konstitucijos 12 straipsnį LR Seimui.

Savo straipsnyje dr. J. Ramanauskas į miltus sutrina visą nemokšišką LR KT.

Labai rekomenduoju šį dr. J. Ramanausko straipsnį skaityti, nagrinėti ir platinti išeiviams prieinamais būdais, nurodant www.biciulyste.com adresą.

Privalome prisipažinti, jog daug metų mes, išeivija ir Lietuva su valdančiaisiais organais, dėl tos nelemtos „dvigubos pilietybės“ be paliovos mulkinome vieni kitus. Gal dabar dr. J. Ramanausko straipsnis padarys galą tiems mulkinimams. Užmirškime „dvigubą pilietybę“ ir naudokime „kitos pilietybės“ sąvoką.

Pastebima, jog dabartinė PLB pirmininkė, kuri pati yra išeivė, ėmėsi didesnės veiklos Lietuvos pilietybei išlaikyti nei jos pirmtakės. Nekaltinkime nė vieno už tiek daug metų nesusikalbėjimą lietuvio su lietuviu, kurie metų metus vedė derybas netikru klausimu, nors tarp jų buvo ir teisininkių. Ieškokime susitarimo.

Laikas užmiršti tą nelemtą lietuviškumą, kur trys lietuviai turi penkias skirtingas nuomones.  

Kodėl gi dabar nesusėsti ir neapleisti patalpos, kol nebus pasiektas bendras susitarimas, kurį galima būtų pateikti Seimui svarstyti. Jeigu nesugebame susitarti patys, tai samdykime žydus ir arabus tam tikslui. Jie įrodė, jog susitarimas net tarp dviejų aršiausių priešų yra įmanomas. Daina privalo turėti pabaigą.  

Butų nuoma Naperville šoktelėjo beveik 4%
K. Svengalis knygos pristatymą pagyvino jaunieji p...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 birželio 21, Ketvirtadienis