AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Čikagoje aplankyti Lietuvai nusipelniusių asmenų kapai

Čikagoje aplankyti Lietuvai nusipelniusių asmenų kapai

 Šių metų lapkričio 1 d., minint Visų šventųjų dieną, LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas kartu su kitais konsulato darbuotojais aplankė Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjų kapus Čikagoje, padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakutes.

  Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse palaidoti tokie iškilūs asmenys kaip Jonas Bildušas, Vincas Šmulkštys, dr. Jonas Valaitis, generolas Povilas Plechavičius, diplomatas Mikas Bagdonas, buvę LR generaliniai konsulai Čikagoje Antanas Kalvaitis ir dr. Petras Daužvardis, garbės generalinė konsulė Juzė Daužvardienė ir kiti.

 Lietuvių tautinėse kapinėse pagerbti Lietuvos diplomatai dr. Jonas Šliūpas, Jonas Budrys, LR Seimo narys Kazys Bobelis ir kiti.

LR generalinio konsulato Čikagoje inf.

Amerikos žydų komiteto nariai lankėsi Lietuvos kon...
Konsulate eksponuotos parodos autorė vieną kūrinį ...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 21 Spalio 2019