AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Pasiruošimas sakramentams 2017-2018 m. Pal. J.Matulaičio Misijoje Lemonte jau prasidėjo

PIRMAI IŠPAŽINČIAI IR KOMUNIJAI (vaikams nuo 10 metų ir vyresniems) pamokos bus tik šeštadieniais ir sekmadieniais: Spalio 1 d.(sekmadienį) pamoka sekmadienio grupei - po 9:00 arba po 11:00 val.r. Šv.Mišių. Visi renkasi Mišioms ir po jų susitinksime bažnyčios vestibiulyje ir eisime į klasę. Galite pasirinkti jums patogesnį laiką. MLM mokiniams pirma pamoka – rugsėjo 30 d....
Continue reading
66 Hits
0 Comments

Lietuviškų parapijų piligrimai aplankė Nojaus laivą ir sutvėrimo muziejų

Lietuviškų parapijų piligrimai aplankė Nojaus laivą ir sutvėrimo muziejų
  Rugsėjo 23-24 dienomis mūsų misijos ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos piligrimai, vadovaujami t. Algio Baniulio ir kun. Gedimino Keršio, lankėsi Williamstown, Kentukio valstijoje, kur aplankė Biblijos motyvais pastatytą Nojaus arką. Šešiuose jos aukštuose vaizdžiai išdėstyti Biblijoje aprašyti įvykiai: arkos statybos eiga, gyvūnai, paukščiai, ropliai ir, žinoma, pats Nojus su šeima. Piligrimai, pasimeldę per šv....
Continue reading
90 Hits
0 Comments

Kongreso viešbutis – vienas iš „vaiduokliškiausių“ pastatų

Kongreso viešbutis – vienas iš „vaiduokliškiausių“ pastatų
  Kaip ir kiekvienas metais, ir šiemet žurnalas „Travel & Leisure“ kiekvienoje valstijoje išrinko po „vaiduokliškiausią“ vietą. Šiais metais ypač populiarūs yra viešbučiai, ir Illinojus – ne išimtis. Šiųmetiniame „vaiduokliškiausių“ vietų sąraše „Travel & Leisure“ nurodo Čikagos „Congress Plaza“ viešbutį. Pasak žurnalo, būtent šis viešbutis buvo pagrindinė vieno iš garsiausių šalies gangsterių Al Capone būstinė, todėl...
Continue reading
90 Hits
0 Comments

Sandros Avižienytės 4—sios knygos pristatymas

Poezijos mylėtojus ir visus , kas neabejingi  poezijos žodžiui, 2017 m. spalio  28 d., šeštadienį, kviečiame į Sandros Avižienytės 4—sios knygos ,,3 dienos, 4 naktys“ sutiktuves, kurios vyks Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636). Renginio pradžia – 4 val. p. p..
Continue reading
84 Hits
0 Comments

Tokios tokelės

Tokios tokelės
Pasauliui žinoma, kad mūsų prezidentas kartais nusišneka, pasakydamas netinkamą žodį ne vietoje. Tai žurnalistams didžiausias penas. Nejaugi tie patys žurnalistai galvoja, kad JAV prezidentas puls ant kelių jiems atsiprašinėdamas? Aprašyti reikėtų ne kaip prezidentas pasakė, bet ką jis turėjo mintyje. Pastarosiomis dienomis aršiai puolamas prezidentas už išpeikimą žaidėjų, rodant paniekinimą valstybės Himnui, giedant prieš rungtynes. Šaukiama,...
Continue reading
111 Hits
0 Comments