AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

BRIGHTON PARKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS VELYKINIS ŠVENTARAŠTIS

 

·Šestadienį, kovo 17 d., 12 val. p.p. rekolekcijas praves kun. teol. dr. Žydrūnas Kulpys atvykęs iš Lietuvos, Vikaviškio vyskupijos

·Sekmadienį, kovo 18 d., 10 val.r.,  5-tasis Gavėnios sekmadienis; Šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

·Sekmadienį, kovo 25 d. 10 val.r., Verbų Sekmadienis; Šv. Misias atnašaus kun. Gediminas Keršys

·Ketvirtadienį, kovo 29 d., 7 val. v., Didysis Ketvirtadienis; Paskutinės Vakarienės Šv. Misios atnašaujamos trim kalbom (angliškai, lietuviškai ir ispaniškai)

·Penktadienį, kovo 30 d.. 12 val. p.p., Didysis Penktadienis; Kristaus Kančios pamaldas praves kun. Gediminas Keršys

·Šestadienis, kovo 31 d., 7:30 val. v., Velyknakčio Šv. Mišios atnašaujamos trim kalbom (angliškai, lietuviškai ir ispaniškai)

·Sekmadienį, balandžio 1 d., 10 val. r., Velykų Dienos (Kristaus Prisikėlimo) Šv. Misias atnašaus kun. Gediminas Keršys

·Sekmadienį, balandžio 8 d., 10 val. r., Atvelykio Šv. Misias atnašaus kun. Gediminas Keršys

 

Taip pat, primename kad kiekvieną ketvirtadienį, 8:30 val. r., vyksta lietuviškos Šv. Misios ir kievieną Gavėnios penktadienį, 4:30 val. p.p. einame Kryžiaus Kelią su apmąstymais.   

 

BRIGHTON PARKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA ((2745 W. 44th St., Chicago,IL 60632)

 

Dėl tebesitęsiančios agresijos Ukrainoje sankcijos...
Elmhursto parkuose - nauji medžiai
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 15 Lapkritis 2019