AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

BRIGHTON PARKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS ((2745 W. 44th St., Chicago,IL 60632)

2019 M. VELYKINIS ŠVENTARAŠTIS

 

  • Ketvirtadienį, balandžio 18 d., 7 val. v., Didysis Ketvirtadienis; Paskutinės Vakarienės Šv. Misios atnašaujamos trim kalbom (angliškai, lietuviškai ir ispaniškai)

  • Penktadienį, balandžio 19 d.. 12 val. p.p., Didysis Penktadienis; Kristaus Kančios pamaldas praves kun. Gediminas Keršys

  • Šestadienis, balandžio 20 d., 9 val. v., Velyknakčio Šv. Mišios atnašaujamos dviem kalbom (angliškai ir ispaniškai)

  • Sekmadienį, balandžio 21 d., 10 val. r., Velykų Dienos (Kristaus Prisikėlimo) Šv. Misias atnašaus kun. Gediminas Keršys

  • Sekmadienį, balandžio 28 d., 10 val. r., Atvelykio (Dievo Gailestingumo Sekmadienio) Šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

 

Žodžio šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje
Tokios tokelės (22) Referendumas
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Šeštadienis, 19 Spalio 2019