AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

BRIGHTON PARKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS 2018 M. VELYKINIS ŠVENTARAŠTIS

 

·Penktadienį, kovo 23 d., 4:30 val. p.p., Kryžiaus Kelias su apmąstymais; praves kun. Gediminas Keršys

·Sekmadienį, kovo 25 d. 10 val.r., Verbų Sekmadienis; Šv. Misias atnašaus kun. Gediminas Keršys

·Ketvirtadienį, kovo 29 d., 7 val. v., Didysis Ketvirtadienis; Paskutinės Vakarienės Šv. Misios atnašaujamos trim kalbom (angliškai, lietuviškai ir ispaniškai)

·Penktadienį, kovo 30 d.. 12 val. p.p., Didysis Penktadienis; Kristaus Kančios pamaldas praves kun. Gediminas Keršys

·Šestadienis, kovo 31 d., 7:30 val. v., Velyknakčio Šv. Mišios atnašaujamos trim kalbom (angliškai, lietuviškai ir ispaniškai)

·Sekmadienį, balandžio 1 d., 10 val. r., Velykų Dienos (Kristaus Prisikėlimo) Šv. Misias atnašaus kun. Gediminas Keršys

·Sekmadieni, balandžio 8 d., 10 val. r., Atvelykio Šv. Misias atnašaus kun. Gediminas Keršys

(2745 W. 44th St., Chicago,IL 60632)

 

Gene Siskel Europos Sąjungos filmų festivalyje bus...
„Amtrak“ panaikino nuolaidas
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 balandžio 21, Sekmadienis