AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Brighton Parko parapijos skelbimas: 2019.X.20. "OKTOBERFEST"/ "Pasaulio Lietuvių Metai" / "Lietuvių Chartos" 70 m. jubiliejus

 Sekmadienį, spalio 20 d., po 10 v.r. lietuviškų Šv. Mišių Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL),  JAV LB Brighton apylinkės valdyba ruošia rudens popietę (“OKTOBERFEST”) su pietumis.  Programą su muzika ir ivairiomis linksmybėmis atliks parapijos choras vadovaujamas Algimanto Barniškio. Taip pat, paminėsime “Pasaulio Lietuvių Metus” ir “Lietuvių Chartos” 70 metų jubiliejų.  Nepraleiskite progą dalyvauti šioj džiugioj šventėj ..

Rudenėlio gėrybių paroda Čikagos lituanistinėje mo...
Ledo pilys sugrįžta į Lake Geneva miestelį
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 11 Lapkritis 2019