AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Brighton Parko parapijiečiai atšventė Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventę (Žolines)

Brighton Parko parapijiečiai atšventė Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventę (Žolines)

Pereitą savatę Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijiečiai paminėjo Marijos į dangų ėmimo šventę (Žolines). 

 Nuotraukos Ligitos Barniškienės

 Nr. 42: (iš kairės): Liudas Kužmarskis, Viktoras Kelmelis, Joana Drūtytė, Salomėja Daulienė, Augustinas Tijūnėlis ir Vladė Mickonienė

 Nr. 43: (iš kairės): Liudas Kužmarskis, Viktoras Kelmelis, Joana Drūtytė, Salomėja Daulienė, Augustinas Tijūnėlis ir Vladė Mickonienė

 Nr. 45: (iš kairės); Salomėja Daulienė, Viktoras Kelmelis, Joana Drūtytė ir Vladė Mickonienė

 Nr. 46: Joana Drūtytė

 

Nr. 40: Vilija Vakarytė

 Nr. 41: (iš kairės): Liudas Kužmarskis, Viktoras Kelmelis, Joana Drūtytė, Salomėja Daulienė Augustinas Tijūnėlis ir Vladė Mickonienė

 

Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL), šį sekmadienį, rugpjūčio 25 d., 10:00 v. r. švęsime 21-mąjį eilinį metų sekmadienį.  Šv. Mišias atnašaus kunigas Jaunius Kelpšas. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

 

Klaipėdos miesto meras apdovanotas Šaulių žvaigždė...
Filmas skirtas Pasaulio lietuvių bendruomenei 
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sekmadienis, 17 Lapkritis 2019