AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Brighton Parko bažnyčioje

Brighton Parko bažnyčioje

Šį sekmadienį, 2017 m. sausio 8 d., 10 val. r. Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632) švęsime Trijų karalių šventę.  


Iš Tolimųjų Rytų žada atvykti  trys karaliai. Jie dalyvaus šv. Mišiose ir pasidalys su visais savo išmintingais žodžiais apie kūdikėlį Jėzų. Eucharistijos šventimą atnaušaus kunigas Gediminas Keršys. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Naujųjų 2017 metų šventė Dievo Apvaizdos parapijoj...
Kalašnikovai negali nekalenti
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Trečiadienis, 13 Lapkritis 2019