AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Brighton Parko bažnyčioje

Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL) šį sekmadienį, lapkričio 20 d., 10.00 val. r. švęsime Kristaus Karaliaus šventę, užbaigsime C ciklo liturginius ir Dievo Gailestingumo metus. Eucharistijos šventimą atnašaus kunigas Gediminas Keršys.

Po šv. Mišių parapijos salėje JAV LB Brighton Parko apylinkės valdyba ruošia pietus ir kviečia į dr. Antano Adomėno paskaitą „Lietuvių diaspora – pasaulio lietuvių bendruomenių praeitis, dabartis ir ateitis“. Kviečiame visus dalyvauti.

Atvykę automobilius palikite šalutinėse gatvėse, kad jų neužstatytų kitų Mišių dalyviai.

Kiek Lietuvai yra svarbus užsienyje gyvenančių lie...
Konsulate atidaryta tapybos darbų paroda „Iš tamso...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019