AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

BRIGHTON PARK ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS (2745 W. 44TH ST., CHICAGO, IL 60632) 2016–2017 M. KALĖDINIS TVARKARAŠTIS

·         Gruodžio 11 d. (3-iasis advento sekmadienis) 10.00 val. r. šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys.

·         Gruodžio 18 d. (4-asis advento sekmadienis) 10.00 val. r. šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po pamaldų vyks suneštinis kalėdinis pobūvis parapijos salėje.

·         Gruodžio 24 d. (šeštadienis) 9.00 val. v. Bernelių šv. mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys.

·         Gruodžio 25 d. (sekmadienis) 10.00 val. r. Kalėdų ryto šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys.

·         Sausio 1 d. (sekmadienis) 10.00 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimdytojos šventė ir Naujųjų metų šventė. Šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys.

·         Sausio 8 d. (sekmadienis) 10.00 val. r. Trijų karalių šventė. Šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys.

     Taip pat kiekvieną ketvirtadienį 8.30 val. r. šv. Mišios yra laikomos lietuviškai. Po pamaldų klausomos išpažintys.

Balzeko muziejuje kūrė kalėdines puošmenas
„Geico“ kels autodraudimo įkainius Illinojuje
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Trečiadienis, 13 Lapkritis 2019