AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Brighton Park Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo parapijos inf. has not set their biography yet

BRIGHTON PARKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS ((2745 W. 44th St., Chicago,IL 60632)

2019 M. VELYKINIS ŠVENTARAŠTIS   Ketvirtadienį, balandžio 18 d., 7 val. v., Didysis Ketvirtadienis; Paskutinės Vakarienės Šv. Misios atnašaujamos trim kalbom (angliškai, lietuviškai ir ispaniškai) Penktadienį, balandžio 19 d.. 12 val. p.p., Didysis Penktadienis; Kristaus Kančios pamaldas praves kun. Gediminas Keršys Šestadienis, balandžio 20 d., 9 val. v., Velyknakčio Šv. Mišios atnašaujamos dviem kalbom (angliškai ir...
Continue reading
331 Hits
0 Comments

Šventos Kalėdos Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje

Šventos Kalėdos Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje
Minint Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį, Čikagos Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, klebono kunigo Manuel Dorantes iniciatyva,  Marija ir Juozapas buvo papuošti tautiniais rūbais, o parapijiečiai parėdė eglutes prie prakartėlės su lietuviškais papuošalais . Nuotrauka Rasos Miliauskaitės
Continue reading
513 Hits
0 Comments

Metinis festivalis Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo  parapijoje

Metinis festivalis Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo  parapijoje
Sekmadienį, rugsėjo 16d. Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo  parapijoje (2745 W. 44th St., Chicago, IL) vyko metinis festivalis.  Viktoras Kelmelis suvaidino klouna vaikams ir laiko jaunuoli kuris sužavėtas cirku !!!   Ariane Moya Nuotrauka
Continue reading
563 Hits
0 Comments

BRIGHTON PARKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS 2018 M. VELYKINIS ŠVENTARAŠTIS

  ·Penktadienį, kovo 23 d., 4:30 val. p.p., Kryžiaus Kelias su apmąstymais; praves kun. Gediminas Keršys ·Sekmadienį, kovo 25 d. 10 val.r., Verbų Sekmadienis; Šv. Misias atnašaus kun. Gediminas Keršys ·Ketvirtadienį, kovo 29 d., 7 val. v., Didysis Ketvirtadienis; Paskutinės Vakarienės Šv. Misios atnašaujamos trim kalbom (angliškai, lietuviškai ir ispaniškai) ·Penktadienį, kovo 30 d.. 12 val....
Continue reading
958 Hits
0 Comments

NUO MALDOS IKI DAINOS. BRIGHTON PARKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO LIETUVIAI PAMINĖJO VASARIO 16-OSIOS,  KOVO 11-OSIOS IR LIETUVOS 100 METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS JUBILIEJŲ

NUO MALDOS IKI DAINOS. BRIGHTON PARKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO LIETUVIAI PAMINĖJO VASARIO 16-OSIOS,  KOVO 11-OSIOS IR LIETUVOS 100 METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS JUBILIEJŲ
Su Dievo pagalba šis mažas Čikagos lietuviškas kampelis įstengė pagerbti Lietuvą, švenčiant jos 100 metų Nepriklausomybės jubiliejų. Vasario 18 dieną, tautiniais rūbais pasipuošę, nešdami JAV ir Lietuvos vėliavas, prie lietuviškais motyvais išpuošto altoriaus žengė Vytas Stanevičius, Jonas Subata ir Vilija Vakarytė.  Kun. Gediminas Keršys savo pamoksle priminė, kad Lietuva laikoma Marijos žeme, buvo sukalbėta speciali malda...
Continue reading
1392 Hits
0 Comments