AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Super User has not set their biography yet

Sveikinimai lietuviškai radijo valandėlei „Ecos de Lituania“

Sveikinimai lietuviškai radijo valandėlei „Ecos de Lituania“
Gruodžio mėnesį lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania“ (Berisso miestas, Argentina) šventė savo 500 laidų jubiliejų. Tas laidas transliuoja nuo 2003-ųjų metų iš Berisso miesto, kiekvieną penktadienį nuo 21.00 iki 22.00 valandos Argentinos laiku, arba šeštadieniais nuo 03 iki 04 val. Nakties Lietuvos laiku, per FM Difusión 98.1 bangomis ir www.fmdifusionberisso.com.ar. Kartojamas sekmadienį nuo 19.00 iki...
Continue reading
368 Hits
0 Comments

Nauja Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba

Nauja Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba
Gruodžio mėn. viduryje buvo išrinkta nauja Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba (ALB ALOST - Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Taryba) 2017-2018 m. ALB ALOST valdyba sudaro: Pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis („Nemuno" lietuvių savišalpos ir kultūros draugija) Vicepirmininkas José Pulikas (Argentinos Lietuvių Centras) Sekretorius Jorge Brazaitis (Lietuvių Susivienijimas Argentinoje) Iždininkė Clara Jordán (Aušros Vartų parapija) Valdybos nariai:...
Continue reading
372 Hits
0 Comments

Vaizdai iš  Kalėdinio pobūvio Brighton Parke

Vaizdai iš  Kalėdinio pobūvio Brighton Parke
Sekmadienį, gruodžio 17d. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos salėje vyko Kalėdinis pobūvis. Renginį paruošė JAV LB Brighton Parko Valdyba ir parapijos choras. Rasos Miliauskaites nuotraukos
Continue reading
500 Hits
0 Comments

Agnė Zalanskaitė: “Brangiausias paminkas Lietuvos partizanams – kasdienis gyvenimas jų idealais”

Agnė Zalanskaitė: “Brangiausias paminkas Lietuvos partizanams – kasdienis gyvenimas jų idealais”
JAV lietuvių bendruomenės pastangomis ir Juozo Vitkaus-Kazimieraičio šeimos narių, bei artimųjų iniciatyva sukurtas istorinis dokumentinis filmas “Nepaprasta auka”, pasakojantis išskirtinę pasipriešinimo kovų pradininko, pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio gyvenimo dramą, tęsia savo kelionę.   “Filmo premjeros Lietuvoje, ypatingai regionuose, vyksta praktiškai kiekvieną savaitę. Kaip kūrėja esu be galo laiminga, kad filmas gyvena gyvenimą ir premjera Kauno dramos teatre...
Continue reading
652 Hits
0 Comments

Sukurtas nemokamas dvikalbis interaktyvus lietuviškų vietų JAV žemėlapis

Sukurtas nemokamas dvikalbis interaktyvus lietuviškų vietų JAV žemėlapis
  Lietuvos ambasadorius JAV: "Šis žemėlapis - tai, ko seniai reikėjo visiems lietuviams"   Ar žinote, kur JAV stovi Mindaugo pilis? Kur oro uostas, iš kurio pakilo Steponas Darius ir Stasys Girėnas? Kaip rasti viešbutį, kuriame dirbo ir „Baltą drobulę“ sukūrė Antanas Škėma?   Daugiau nei trys šimtai vietų su tiksliomis koordinatėmis sugulė į interaktyvų lietuviškų...
Continue reading
558 Hits
0 Comments