AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Super User has not set their biography yet

Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapijos (Marquette park) gavėnios ir didžiosios savaitės pamaldų tvarka

  Kovo 17 d., šeštadienis-Bendruomeninės Susitaikinimo pamaldos (išpažintys)nuo 3:00-4:00pm 4:00 val. v. Šv. Misios Kovo 25 d., VERBŲ SEKMADIENIS 9:30 val. r.,- Šv. Mišios anglu kalba 11:00 val. r. lietuviu kalba Kovo 29 d., DIDYSIS KETVIRTADIENIS 5:00 val. v. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios Kovo 30 d., DIDYSIS PENKTADIENIS 5:00 val. v. Kristaus Kančios pamaldos Kovo 31...
Continue reading
531 Hits
0 Comments

Šimtmetis už Atlanto - Vakarų pakrantėje

Šimtmetis už Atlanto - Vakarų pakrantėje
Kartais man, ir ne vien tik vienam atrodo, kad mūsų Tėvynės Laisvės šimtmečio šventė būtų ne tokia prasminga, jei ne Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalas, lyg iš niekur staiga atsiradęs Berlyne... „Į senus dokumentus reikia žiūrėti su meile ir ilgai... – į Portlandą iš Los Anželo LR gen. konsulo Dariaus Gaidžio kvietimu atvykęs ne tik aplankyti savo...
Continue reading
623 Hits
0 Comments

Ambasadorius R.Kriščiūnas dalyvavo JAV Rytų pakrantės lietuvių bendruomenių organizuojamuose šimtmečio renginiuose

Ambasadorius R.Kriščiūnas dalyvavo JAV Rytų pakrantės lietuvių bendruomenių organizuojamuose šimtmečio renginiuose
  “Ačiū, kad visuomet esame kartu, kad drauge kuriame Lietuvą. Jūsų indėlis į modernios Lietuvos kūrimą yra labai svarbus,” sakė Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas vasario 17 d. Vašingtono lietuvių bendruomenės surengtoje 100-mečio šventėje Rokvilyje esančiuose Latvių namuose. Šventės metu vyko diskusija „Kalba Amerikos balsas iš Vašingtono“, buvo surengti Lietuvių mokyklos Vašingtone ir Kristijono Donelaičio lituanistinės...
Continue reading
452 Hits
0 Comments

Vasario 15 dieną Lietuvos ambasados JAV kvietimu Vašingtono ir apylinkių lietuviai bei Lietuvos bičiuliai pasveikino Lietuvą įžengus į atkurtos Valstybės antrąjį šimtmetį

Vasario 15 dieną Lietuvos ambasados JAV kvietimu Vašingtono ir apylinkių lietuviai bei Lietuvos bičiuliai pasveikino Lietuvą įžengus į atkurtos Valstybės antrąjį šimtmetį
  Prie Baltųjų rūmų susirinkę lietuviai Vašingtono laiku 17:00 val. (Lietuvos laiku vidurnaktį iš vasario 15 į 16 d.) sugiedojo „Tautišką giesmę“. Pasitinkant Šimtmetį taip simboliškai padėkota JAV už nuolatinį Lietuvos laisvės siekio palaikymą, okupacijos nepripažinimą ir strateginę partnerystę. Renginys prasidėjo tylos minute, pagerbiant JAV Floridos valstijos Parkland mokyklos šaudynių aukas, ir taip solidarizuojantis su Amerikos...
Continue reading
562 Hits
0 Comments

Sveikina Lietuvos Respublikos Ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikos Jungtinėms Valstijoms

Sveikina Lietuvos Respublikos Ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikos Jungtinėms Valstijoms
Mielieji,   Nuoširdžiai sveikinu visus Amerikos lietuvius, mūsų gausios diasporos atstovus ir Lietuvos bičiulius su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Prieš šimtą metų Lietuvos Tarybos signatarų Vilniuje pasirašytas dokumentas yra modernios Lietuvos  pagrindas, vienijantis visas tautas gyvenančias Lietuvoje ir išeiviją visame pasaulyje. Vasario 16-osios aktas buvo ir yra mūsų modernios valstybės didvyrių, kovojusių už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą...
Continue reading
868 Hits
0 Comments