AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Super User has not set their biography yet

Pirmąkart istorijoje – daugiau nei 100 „National Geographic“ puslapių apie Lietuvą!

Pirmąkart istorijoje – daugiau nei 100 „National Geographic“ puslapių apie Lietuvą!
  Lietuvos vietinio turizmo logotipas „Lietuva. O čia ar buvai?“ – vienoje gretoje su pasauliniu prestižiniu prekės ženklu „National Geographic“! Lietuvos salės tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur 2018“ lankytojų pirmųjų laukia siurprizas – specialus „National Geographic“ priedas, skirtas kelionėms po Lietuvą. Jį parengė Turizmo departamentas kartu su „National Geographic Lietuva“ redakcija. „Jau pernai visus...
Continue reading
468 Hits
0 Comments

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone Kviečia visus JAV gyvenančius lietuvius švęsti mūsų Valstybės jubiliejų ir pasidalinti šventinėmis akimirkomis

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone Kviečia visus JAV gyvenančius lietuvius švęsti mūsų Valstybės jubiliejų ir pasidalinti šventinėmis akimirkomis
Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone atkurtos Lietuvos valstybės jubiliejaus proga kviečia Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančią Lietuvos diasporą ir čia gyvenančius Lietuvos draugus kartu švęsti modernios Lietuvos 100-metį ir dalintis savo iniciatyvomis kartu su visais.   Kviečiame visus JAV gyvenančius lietuvius ir mūsų draugus prasmingai ir išradingai pažymėti bei švęsti mūsų Valstybės jubiliejų, pasidalinti šventinėmis akimirkomis, skleisti žinią...
Continue reading
507 Hits
0 Comments

Valstybės paramą užsienio lietuviams, norintiems studijuoti  Lietuvos aukštosiose mokyklose

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad 2018 m. sausio 22  d.  pradedamas valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose  (toliau – Parama) konkursas (toliau –Paramos skyrimo konkursas). Paramos skyrimo konkursas skelbiamas ir Parama teikiama vadovaujantis Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo...
Continue reading
363 Hits
0 Comments

Neužmirštuolė

Neužmirštuolė
Neužmirštuolė liaudies kultūroje: Vokiečių sakmėje pasakojama, kad kai dievas visiems augalams davė pavadinimus, tai pamiršo duoti mažai gėlelei ir ši sušukusi: „Viešpatie, nepamiršk manęs!“ Dievas atsakęs: „Tu būsi neužmirštuole“. Senovės graikų mitas sako, kad, kai dievas sukūręs pasaulį gėlėms dalino spalvas, jis išgirdęs balsą: „Nepamiršk manęs!“ Visos spalvos jau buvo išdalintos, buvo likęs tik trupinėlis mėlynos...
Continue reading
345 Hits
0 Comments

Renginiai Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje

Renginiai Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje
Šeštadienį, sausio 6 d., Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL) apsilankęs kardinolas Blasé Cupich pašventino neseniai nutapytą Dievo Gailestingumo koplytėlę ir klebonijos rūsyje naujai įrengtą „Dievo Gailestingumo“ maisto dalijimo centrą vargšams (Casa de Misericordia). Joana Drūtytė pasveikino kardinolą visų lietuvių parapijiečių vardu ir įteikė jam dovanėlę – lietuvišką...
Continue reading
451 Hits
0 Comments