AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Super User has not set their biography yet

Kun. Jauniaus Kelpšos 25-ių metų kunigystės jubiliejus

Kun. Jauniaus Kelpšos 25-ių metų kunigystės jubiliejus
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette park Kun. Jauniaus Kelpšos 25-ių metų kunigystės jubiliejus Visus maloniai kviečiame į šventines mišias sekmadienį, birželio 2d., 11:00 val. r., kuriose švęsime kun. Jauniaus 25-ių metų kunigystės jubiliejų. Po mišių parapijos salėje programa, sveikinimai, pietūs bei pabendravimas.   Vietų skaičius ribotas salėje, tad prašome rezervuoti vietas, skambinant Audrai tel. 773-776-4600....
Continue reading
271 Hits
0 Comments

Apmąstymai. Iš Švedijos sugrįžus...

Apmąstymai. Iš Švedijos sugrįžus...
          Gyvename informacinių technologijų ir skubėjimo laikmetyje. Tolstame vieni nuo kitų... Bendrystė tampa vis labiau reikalinga, kad taptume tvirtesni, didesni, kad palaikytume vieni kitus. Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos (LMBDA) aktyvi narė, Utenos A. Šapokos gimnazijos bibliotekininkė Vida Gudelienė organizavo išvyką į Švediją. Kelionės tikslas – stiprinti bendruomeniškumą.  Į šią kelionę vyko bibliotekų darbuotojos iš 11...
Continue reading
384 Hits
0 Comments

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos posėdis

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos posėdis
Balandžio 28-29 d. Lemonte, IL į posėdį buvo susirinkusi JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba. Buvo aptarti įvairūs lietuviškos veiklos klausimai, jos planavimas, daug dėmesio buvo skirta darbui su jaunimu, lituanistinio švietimo klausimams, būsimai šokių šventei, ryšiams su kitomis organizacijomis.      NUOTRAUKA Iš kairės į dešinę: Marius Vilemaitis (JAV LB Krašto valdybos technologijų specialistas), Kristina Petraitienė (Švietimo tarybos...
Continue reading
400 Hits
0 Comments

Dr. Prunskis dalyvavo Baltuosiuose rūmuose vykusioje velykinėje šventėje

Dr. Prunskis dalyvavo Baltuosiuose rūmuose vykusioje velykinėje šventėje
Balandžio 22 d. Baltųjų rūmų pietinėje pievelėje vykusioje tradicinėje velykinių margučių ridenimo šventėje kartu su kitais kviestiniais svečiais dalyvavo ir LR garbės konsulas Aspen, CO, JAV Sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamento (U.S. Department of Health and Human Services (HHS) Tarpvyriausybinės skausmo valdymo gerosios patirties darbo grupės (Pain Management Best Practices Inter-Agency Task Force (Pain Task Force)...
Continue reading
246 Hits
0 Comments

Dalyvavimas Rotary jaunimo mainų programoje – puiki savarankiškumo mokykla

Dalyvavimas Rotary jaunimo mainų programoje – puiki savarankiškumo mokykla
Čikagos lietuvius rotariečius jungiantis Rotary Club of Chicagoland Lithuanians jau ne pirmąkart padeda jaunimui, dalyvaujančiam Rotary ilgalaikių Jaunimo mainų programoje (Rotary Youth Exchange). Ši programa, suteikianti unikalią galimybę jauniems žmonėms pažinti pasaulį, kitas kultūras, susirasti naujų draugų, tobulėti, išbandyti save, yra viena iš svarbiausių Rotary organizacijos veiklos sričių. Kasmet Rotary International jaunimo ilgalaikių mainų programose dalyvauja...
Continue reading
255 Hits
0 Comments