AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Super User has not set their biography yet

Laiškas redakcijai “Referendumas dėl Dvigubos Pilietybės”

Sveiki gerb. Lietuvos Media, Daugelis LR piliečių su nekantrumu laukia šių metų Lietuvos Respublikos referendumo dėl Lietuvos pilietybės IŠLAIKYMO. Tačiau beskaitant Lietuvos spaudos, TV, Radio  internetinius puslapius – visur mirga antraštės “Referendumas dėl Dvigubos Pilietybės” , “Dviguba Pilietybė” ir t.t. Mes, LR piliečiai,  gyvendami ir dirbdami ne Lietuvoje siekiame IŠLAIKYTI Gimtąją Lietuvos pilietybę, o ne įteisinti...
Continue reading
246 Hits
0 Comments

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas Kolorade

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas Kolorade
Daugiau nei 150 Kolorado lietuvių paminėjo ir kartu linksminosi Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos ir Nepriklausomybės atkūrimo minėjimo šventėje, kuri įvyko š. m. vasario 23 d. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys, garsus operos solistas, profesorius Vytautas Juozapaitis bei jo žmona, docentė Eglė Juozapaitienė, su koncertine programa-dovana koloradiečiams ir Generalinio konsulato Čikagoje Generalinis konsulas Mantvydas Bekešius. Abejingų...
Continue reading
358 Hits
0 Comments

Nepriklausomybės šventė snieguotame Aspene

Nepriklausomybės šventė snieguotame Aspene
  Šių metų kovo 2 dieną LR Garbės konsulate Aspene, CO vyko Lietuvos Nepriklausomybės dienos šventė, kurioje buvo prisimintas mūsų šalies ilgas ir garbingas kelias į Kovo 11-ąją. Šventėje, kurios rėmėjas – LR Garbės konsulas Aspene dr. Jonas Prunskis, netrūko garbingų svečių, tarp kurių buvo ir Baltųjų Rūmų atstovė – Sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamento sekretoriaus pavaduotoja...
Continue reading
233 Hits
0 Comments

Skambantys lietuvybės tiltai

Skambantys lietuvybės tiltai
Svečiuose – „Cantilena“, dvylikos moterų ansamblis iš Ukmergės. Ansamblio vadovė – Daiva Petrikienė, koncertmeisterė  – Audra Bernadišienė. Kviečiame į du skirtingų programų koncertus: Penktadienį, kovo 8 dieną, 7 val. vakaro   – Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejuje, kur skambės „Cantilenos“ atliekamos dainos pagal išeivijos kompozitrių Fausto Strolia ir Broniaus Budriūno muziką. Sekmadinį, kovo 10 dieną, 1 val. po...
Continue reading
215 Hits
0 Comments

Lemont, IL plevėsuoja lietuviška vėliava

Lemont, IL plevėsuoja lietuviška vėliava
Vasario 18 d. Lemont mieste, IL Lietuvos valstybės atkūrimo – Vasario 16-osios – proga suplevėsavo lietuviška trispalvė. Į Lietuvos vėliavos pakėlimo ceremoniją atvyko Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė, JAV LB Lemont apylinkės vice pirmininkė Alvyda Gudėnienė. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos direktorius kun. Algis Baniulis SJ sukalbėjo invokaciją,...
Continue reading
343 Hits
0 Comments