AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Super User has not set their biography yet

Vasario 15 dieną Lietuvos ambasados JAV kvietimu Vašingtono ir apylinkių lietuviai bei Lietuvos bičiuliai pasveikino Lietuvą įžengus į atkurtos Valstybės antrąjį šimtmetį

Vasario 15 dieną Lietuvos ambasados JAV kvietimu Vašingtono ir apylinkių lietuviai bei Lietuvos bičiuliai pasveikino Lietuvą įžengus į atkurtos Valstybės antrąjį šimtmetį
  Prie Baltųjų rūmų susirinkę lietuviai Vašingtono laiku 17:00 val. (Lietuvos laiku vidurnaktį iš vasario 15 į 16 d.) sugiedojo „Tautišką giesmę“. Pasitinkant Šimtmetį taip simboliškai padėkota JAV už nuolatinį Lietuvos laisvės siekio palaikymą, okupacijos nepripažinimą ir strateginę partnerystę. Renginys prasidėjo tylos minute, pagerbiant JAV Floridos valstijos Parkland mokyklos šaudynių aukas, ir taip solidarizuojantis su Amerikos...
Continue reading
468 Hits
0 Comments

Sveikina Lietuvos Respublikos Ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikos Jungtinėms Valstijoms

Sveikina Lietuvos Respublikos Ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikos Jungtinėms Valstijoms
Mielieji,   Nuoširdžiai sveikinu visus Amerikos lietuvius, mūsų gausios diasporos atstovus ir Lietuvos bičiulius su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Prieš šimtą metų Lietuvos Tarybos signatarų Vilniuje pasirašytas dokumentas yra modernios Lietuvos  pagrindas, vienijantis visas tautas gyvenančias Lietuvoje ir išeiviją visame pasaulyje. Vasario 16-osios aktas buvo ir yra mūsų modernios valstybės didvyrių, kovojusių už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą...
Continue reading
787 Hits
0 Comments

Vasario mėn. 7 d.  prof. Mažylis lankėsi LR ambasadoje Vašingtone

Vasario mėn. 7 d.  prof. Mažylis lankėsi LR ambasadoje Vašingtone
  "Istorija mėgsta atradėjus," sveikindamas šimtmečio atradėją prof. Liudą Mažylį sakė Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas.   Vasario mėn. 7 d.  prof. Mažylis vašingtoniečiams papasakojo apie tai, kaip vyko į Vokietiją ir kaip Vokietijos diplomatiniame archyve surado Lietuvos "gimimo liudijimą." "Kad ir kur nuvykčiau- į įvairiuos Lietuvos miestelius, ar į JAV, ar į kitas valstybes- visur žmonių...
Continue reading
356 Hits
0 Comments

Valstybės atkūrimo 100-metis jaunųjų menininkų akimis: kviečia interaktyviai išgyventi svarbiausius istorinius įvykius

Valstybės atkūrimo 100-metis jaunųjų menininkų akimis: kviečia interaktyviai išgyventi svarbiausius istorinius įvykius
Menininkai Kaune sieks parodyti, kad Valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimas – daugiau nei kalbos iš tribūnos „Jaunųjų menininkų karta ir tautiškumo, ir valstybingumo sąvokas supranta kiek kitaip nei Sąjūdžio karta ar gyvieji trėmimų liudininkai. Šiai kartai laisvė jau yra įdiegta nuo pat gimimo, tad ir jos minėjimas, o greičiau – šventimas, yra be kančios atspalvio.“ – sako...
Continue reading
373 Hits
0 Comments

Laimė, kad juos turime...

Laimė, kad juos turime...
  Į mūsų širdis pasibeldė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetis... Visoje Lietuvoje vyksta ir dar bus organizuojama labai daug prasmingų renginių. Dažnai  iš mūsų lūpų skamba frazė: „ Aš myliu Lietuvą...“  Papasakosiu tris trumpas istorijas apie žmonės, kurie neišsisemiančiomis idėjomis, savo vidine šviesa myli Lietuvą. Jie uždega šviesą kitų širdyse, o pastarieji tuos spindulius dalina dar kitiems......
Continue reading
391 Hits
0 Comments