AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Super User has not set their biography yet

Vaizdai iš  Kalėdinio pobūvio Brighton Parke

Vaizdai iš  Kalėdinio pobūvio Brighton Parke
Sekmadienį, gruodžio 17d. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos salėje vyko Kalėdinis pobūvis. Renginį paruošė JAV LB Brighton Parko Valdyba ir parapijos choras. Rasos Miliauskaites nuotraukos
Continue reading
1232 Hits
0 Comments

Agnė Zalanskaitė: “Brangiausias paminkas Lietuvos partizanams – kasdienis gyvenimas jų idealais”

Agnė Zalanskaitė: “Brangiausias paminkas Lietuvos partizanams – kasdienis gyvenimas jų idealais”
JAV lietuvių bendruomenės pastangomis ir Juozo Vitkaus-Kazimieraičio šeimos narių, bei artimųjų iniciatyva sukurtas istorinis dokumentinis filmas “Nepaprasta auka”, pasakojantis išskirtinę pasipriešinimo kovų pradininko, pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio gyvenimo dramą, tęsia savo kelionę.   “Filmo premjeros Lietuvoje, ypatingai regionuose, vyksta praktiškai kiekvieną savaitę. Kaip kūrėja esu be galo laiminga, kad filmas gyvena gyvenimą ir premjera Kauno dramos teatre...
Continue reading
1530 Hits
0 Comments

Sukurtas nemokamas dvikalbis interaktyvus lietuviškų vietų JAV žemėlapis

Sukurtas nemokamas dvikalbis interaktyvus lietuviškų vietų JAV žemėlapis
  Lietuvos ambasadorius JAV: "Šis žemėlapis - tai, ko seniai reikėjo visiems lietuviams"   Ar žinote, kur JAV stovi Mindaugo pilis? Kur oro uostas, iš kurio pakilo Steponas Darius ir Stasys Girėnas? Kaip rasti viešbutį, kuriame dirbo ir „Baltą drobulę“ sukūrė Antanas Škėma?   Daugiau nei trys šimtai vietų su tiksliomis koordinatėmis sugulė į interaktyvų lietuviškų...
Continue reading
1283 Hits
0 Comments

Nuo periodinio leidinio iki Lietuvos Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto originalo kopijos...

Nuo periodinio leidinio iki Lietuvos Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto originalo kopijos...
Ar šiandien lengva populiarinti skaitymą? Tokį klausimą sau užduoda žmonės, kurie kasdien dirba su informacijos vartotojais ir sukauptais informaciniais ištekliais. Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekininkės džiaugiasi gimnazijos bibliotekos fondo įvairove ir žmonėmis, kurie  deda daug pastangų, kad jaunąją kartą suptų kuo turiningesnis spaudinių ir kitų informacijos priemonių fondas. Gimnazijos skaityklos Lituanistikos centras...
Continue reading
1183 Hits
0 Comments

MEMORANDUMAS IR JO SIGNATARAI

MEMORANDUMAS IR JO SIGNATARAI
2017 m. lapkričio 14 dieną sukako 75 metų, kai trys didžiavyriai lietuviai – trečiasis Lietuvos Respublikos prezidentas dr. Kazys Grinius, buvusieji  Lietuvos Respublikos ministrai ir Seimo nariai profesoriai  Jonas Pranas Aleksa   Mykolas Krupavičius įteikė lietuvių pilietinės drąsos diplomatinį dokumentą – Memorandumą   vokiečių fašistinei valdžiai.  Trijų lietuvių, trečiojo Lietuvos Respublikos prezidento daktaro K. Griniaus bei buvusių mūsų...
Continue reading
1491 Hits
0 Comments