AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Super User has not set their biography yet

XXI-as Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

XXI-as Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
Nuo sausio 9 d., iki 14 d. Urgvajujeje vyksta „XXI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas‘2018“ (P.A.L.J.S. 201 m.). Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas (PALJ) yra Pasaulio lietuvių bendruomenės (P.L.B.) projektas. Renginį organizuoja Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga (U.L.J.S.) kartu su Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos atstovu užsienio lietuvių...
Continue reading
985 Hits
0 Comments

Skelbiamas konkursas ,,Lietuva manoj širdy“

Šimtųjų Lietuvos valstybės atkūrimo metinių ir Čiurlionio galerijos 60-mečio progomis skelbia konkursą ,,Lietuva manoj širdy“ tapybos, skulptūros, akvarelės ir grafikos kūriniams Dalyvauti konkurse kviečiami visi norintys dailininkai ir dailės sričių studentai. Vienas konkurso dalyvis gali pateikti 1–2 kūrinius, sukurtus 2010–2017 metais. Konkurso vertinimo komisija, kurią sudaro 5 (penki) Čiurlionio galerijos pakviesti asmenys, atrenka ir premijuoja 3...
Continue reading
1098 Hits
0 Comments

Aš viską padariau, ką galėjau savo Tėvynės labui…

Aš viską padariau, ką galėjau savo Tėvynės labui…
Greta kitų senųjų Klaipėdos Liepų gatvės pastatų išliko ir išraiškingai atrodantis jugendo stiliaus pastatas – Aleksanderio namas (Liepų g. nr. 10). Apie jį rašoma Klaipėdos uosto ir miesto informaciniame portale UOSTAS.info (http://www.uostas.info ). Minėtina, kad šiame name 1939–1940 m. veikė ir Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Klaipėdoje. Apie tai šiandien primena memorialinė lenta, atidengta 2017 m. lapkrityje....
Continue reading
2070 Hits
0 Comments

Sveikinimai lietuviškai radijo valandėlei „Ecos de Lituania“

Sveikinimai lietuviškai radijo valandėlei „Ecos de Lituania“
Gruodžio mėnesį lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania“ (Berisso miestas, Argentina) šventė savo 500 laidų jubiliejų. Tas laidas transliuoja nuo 2003-ųjų metų iš Berisso miesto, kiekvieną penktadienį nuo 21.00 iki 22.00 valandos Argentinos laiku, arba šeštadieniais nuo 03 iki 04 val. Nakties Lietuvos laiku, per FM Difusión 98.1 bangomis ir www.fmdifusionberisso.com.ar. Kartojamas sekmadienį nuo 19.00 iki...
Continue reading
1008 Hits
0 Comments

Nauja Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba

Nauja Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba
Gruodžio mėn. viduryje buvo išrinkta nauja Argentinos lietuvių bendruomenės valdyba (ALB ALOST - Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Taryba) 2017-2018 m. ALB ALOST valdyba sudaro: Pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis („Nemuno" lietuvių savišalpos ir kultūros draugija) Vicepirmininkas José Pulikas (Argentinos Lietuvių Centras) Sekretorius Jorge Brazaitis (Lietuvių Susivienijimas Argentinoje) Iždininkė Clara Jordán (Aušros Vartų parapija) Valdybos nariai:...
Continue reading
1130 Hits
0 Comments