AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Albin Hoffman has not set their biography yet

Tokios tokelės

Tokios tokelės
Sveiki sulaukę Naujų Metų. Nors šie metai yra „kiaulės“ metai, būtų nepadoru linkėti kiauliškų metų. Verčiau linkėkime vieni kitiems neapsikiaulinimo, išlikimo civilizuota tauta, tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje, kad nusikaltimų pranešimuose nebeskambėtų lietuvių vardai. Sėkmės.   Politikoje kartojasi: „Apsvaigimas nuo pasisekimo“.   Taip panašiai rašė Stalinas, kuris ir toliau toleravo žiaurumus, vykdant kolektyvizaciją Rusijoje. Žiaurumai, panaudojant...
Continue reading
607 Hits
0 Comments

Tokios tokelės

Tokios tokelės
JAV Kongresmenas Hultgren, susidėjęs su violetiniais, tapo išmestas iš pareigų. Jo vietą pasiglemžė demokratų kandidatė. Aš, pritardamas respublikonams, niekuomet už jį nebūčiau balsavęs, jeigu jis ir būtų buvęs kandidatas mano apygardoje. Gaudydamas lietuvių balsus, susidėjo su violetinių kažin kokiais Helsinkio komiteto asmenimis, kurių tiktai vienetai. Kaipo Kongresmenas, privalėjo geriau išstudijuoti daugumos lietuvių nuomones apie Venckienę. Klausant...
Continue reading
606 Hits
0 Comments

Tokios tokelės

Tokios tokelės
Nepasisekus balsų sukčiavimui, keletas demokratų privalėjo užleisti vietas teisėtai išrinktiems respublikonams. Tai didelė juoda dėmė demokratams. Kartu gauname labai žemo lygio rinkimus kur teisė balsuoti, kai kuriose apygardose, buvo suteikiama net ir nelegalams. Šitokiais sukčiavimais šį kartą labiausiai pasižymėjo Floridos valstija ir jos demokratai. Čikagos pietinio priemiesčio bare, policija nušovė to baro ginkluotą apsaugininką. Nors smulkios...
Continue reading
761 Hits
0 Comments

Tokios tokelės

Tokios tokelės
Galų galia, po visų triukšmingų smegenų plovimų rinkimų kampanijos metu, išaušo diena be triukšmo ir be purvinų skalbinių, be jokių gyrimosi, šmeižimų ir melavimų vienų apie kitus – tai balsavimo diena. Rinkimų rezultatai mums privalomi. Aišku, vieni džiaugiasi balsavimo rezultatais, kiti lieka nepatenkinti, tad ir toliau išrinktiesiems kaišios pagalįs į ratus.   Šie „midterm“ rinkimai skiriasi...
Continue reading
719 Hits
0 Comments

Tokios tokelės

Tokios tokelės
  Washington‘e, DC, Helsinkio komisijos posėdyje, buvęs Lietuvos Seimo narys Vytautas Matulevičius parodė tikrąjį savo veidą. Net ir aršiausi Lietuvos komunistai, per visą okupacijos laikotarpį, nesugebėjo taip teršti Lietuvos vardo kaip šis niekšas. Teršdamas Lietuvos vardą, jis neprisidėjo prie Venckienės padėties pagerinimo, nes ji tebesėdi dar vis. Kodėl toks niekšas vis dar mindo šventą Lietuvos žemelę...
Continue reading
833 Hits
0 Comments