AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Albin Hoffman has not set their biography yet

BALSUOKIME!

BALSUOKIME!
Iki šiol įvairioje spaudoje ir žinių šaltiniuose skaitėme įvairias nuomones ir šmeižtus apie parengtą referendumą dėl „dvigubos pilietybės“. Įvairūs komentatoriai naudojosi visiška žodžio laisve. Skaitėme ir girdėjome įvairius aiškinimus apie tą „dvigubą pilietybę“. Laikas sustoti aiškinti, ir veikti aktyviai įtikinant kiekvieną lietuvį, kad dalyvautų balsavime ir būtinai balsuotų už referendumo dėl „dvigubos pilietybės“ pasisekimą. Dėkime visas...
Continue reading
125 Hits
0 Comments

Tokios tokelės (23)

Tokios tokelės (23)
Cook apskrities prokurorė, ieškodama užtarimo būdama apsigynimo stadijoje, atsidūrė vyriausio rasisto glėbyje. Manau, jeigu ji teisi, tai kam tie apsigynimai, ir dar pas tokį rasistą kur kai kurie susirinkusieji komunistiškai kumščiais grūmojo, nežinia kam. Toje nevykusioje Smollett aferoje, aiškiai įžiūrimas rasizmas. Patys muša, patys ir šaukia visom turimom dūdom. Turint tokią prokurorę, kriminalistai jaučiasi visiškai laisvi....
Continue reading
140 Hits
0 Comments

Tokios tokelės (22) Referendumas

Tokios tokelės (22) Referendumas
Ar atmename, kai garsios veikėjos eilę metų skelbė jog referendumas nereikalingas, nes LR Konstituciją galima pakeisti įstatyminiu būdu? Aišku, atsirado nemažas būrys tautiečių palaikantys tokią idėją. Aš turėjau kitokią nuomonę, be tautiečių palaikymo, kuri pasitvirtino. Tai praeitis, kurios kovos ginklus reikia padėti į šalį ir imtis bendro darbo, kad referendumas pasisektų. Negalime kalbėti, jei mano idėja...
Continue reading
177 Hits
0 Comments

Referendumas

Referendumas
Daug esu rašęs, kad be Konstitucijos pakeitimo, išlaikyti Lietuvos pilietybę neįmanoma. Daug „pamazgų“ buvo išpilta ant manęs. Atlaikiau. Žinome, kad jeigu bet kokia organizacija numiršta, atgaivinti ją nebeįmanoma. Garsios vedlės suorganizuota grupė už dvigubą pilietybę be referendumo, trumpą laiką garsiai šaukė, kad referendumas nereikalingas. Tam šauksmui pritarė ir teisininkė, buvusi PLB pirmininkė. Žinome tik, kad daug...
Continue reading
456 Hits
0 Comments

Tokios tokelės (20) Akis už akį, dantis už dantį.

Tokios tokelės (20) Akis už akį, dantis už dantį.
Nespėjo nutilti juodųjų pasipiktinimas dėl per mažos baudos buvusiam Čikagos policininkui, tai dabar iškilo didesnis visų piliečių pasipiktinimas Cook apskrities vyriausia prokurore. „Garsus“ kaltinamasis aktorius, Jussie Smollett, juodaodis, pranešė policijai jog jis vieną naktį rasistų (tikriausiai turėjo mintyje baltuosius) buvo užpultas, apmuštas ir ant jo sprando buvo užnerta kartuvių kilpa, bet kažkodėl liko gyvas. Hmmm. Taip...
Continue reading
209 Hits
0 Comments