AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Balzeko muziejuje kūrė kalėdines puošmenas

Balzeko muziejuje kūrė kalėdines puošmenas

Net ir nebekalbantys lietuviškai lietuviai mokosi tautos tradicijų

 

„Esu lietuvis, noriu kuo daugiau sužinoti apie mūsų tautos istoriją ir tradicijas“, – tokį lankytojų pareiškimą anglų kalba Balzeko lietuvių kultūros muziejaus darbuotojos girdi gana dažnai. O tarp besirenkančių į muziejaus organizuojamas pamokas apie lietuvių liaudies papročius ir kūrybą – daugiau nei pusė yra amerikiečiai, turintys lietuviškas šaknis, tačiau  jau nebemokantys lietuvių kalbos.

Šiemet gruodžio 3 dieną muziejuje surengtoje tradicinėje prieškalėdinėje eglutės puošmenų kūrimo pamokoje skambėjo ir lietuvių, ir anglų kalbos. Tačiau pamoka vyko angliškai. Ją vedęs menininkas Donatas Astras mokė, kaip pagaminti klijuotų šiaudinių ornamentų Kalėdų eglutei.

„Šią techniką, kaip iš kviečio ar rugio šiaudo, užklijuoto ant lipnios juostos, sukurti geometrinį ornamentą, sugalvojo mano mama Uršulė Astras 1950 metais“, – susirinkusiesiems sakė Donatas. Jo mama, žinoma išeivijos liaudies menininkė, būdama gyva, pati vadovaudavo tokioms pamokoms ir jų yra surengusi gausybę, taip pat ir Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Menininkės sukurti darbai – ornamentai, paveikslai iš šiaudelių yra saugomi muziejaus ekspozicijose ir fonduose.

D. Astras susirinkusiesiems į jo pamoką pademonstravo, kaip atrodo sudžiovinta kviečio varpa, iš kurios stiebelio gaunamas šiaudas ornamentams. Žingsnis po žingsnio ir pamokos dalyviai patys ėmėsi gaminti kiekvienas savo šiaudinę snaigę.

Iš devyniolikos į pamoką susirinkusių suaugusių mokinių beveik visi yra lietuviai arba turintys lietuviškų šaknų. Deja, beveik pusė šių žmonių jau nebemoka tėvų kalbos, tačiau vis vien jaučiasi tikrais lietuviais.

„Mano seneliai į Ameriką atvyko 1920 m. Čia gimė mano tėvai, kurie dar kalbėjo lietuviškai, lankė lietuvių šeštadieninę mokyklą. Tačiau aš jau nebeturiu šios patirties. Bet esu lietuvis. Man atrodo, kad visų lietuvių net nosys yra panašios formos“, – linksmai kalbėjo Robertas Tallay. Jis sakė planavęs į pamoką atsivežti savo vaikus, tačiau šeštadienio rytą mažieji labai norėjo ilgiau pasilikti lovose. „Aš išmoksiu kurti ornamentus, paskui namuose to išmokysiu savo vaikus“, – sakė Robertas.

Carol Osada kasmet atvyksta į muziejuje rengiamas meninės kūrybos pamokas. „Ornamentus iš šiaudelių išmokau kurti 1990 m. Tada pirmą kartą apsilankiau Balzeko lietuvių kultūros muziejuje surengtoje pamokoje. Tačiau tuokart buvo mokoma kiek kitokios technikos. Tuomet gaminome erdvinius ornamentus“, – prisiminė Carol. Ji pagal tąsyk išmoktą techniką pati kuria naujų ornamentų ir juos dovanoja kitiems.

Ramazinskių šeima – vyras Rich, žmona Sue ir jų dukra Jennie Ramazinski-Miller į Balzeko lietuvių kultūros muziejuje rengiamą meninės kūrybos pamoką atėjo pirmą kartą. „Mūsų šeimoje tik Sue yra šimtaprocentinė lietuvė. Jos tėvai buvo lietuviai. O ji čia gimė“, – kalbėjo R. Ramazinski, pats turintis lenkų ir airių kraujo.

Dvi lietuvės – Ona ir Janina į pamoką atvyko pirmą kartą. „Jau dešimt metų rengiamės atvažiuoti, bet pagaliau pasiryžome tik šiais metais“, – smagiai kalbėjo draugės.

Lietuvių liaudies meno mokytojo D. Astras padedami, kūrybinės dirbtuvės dalyviai pagaliau rodo savo pagamintas šiaudines snaiges, kurios papuoš jų namų kalėdines eglutes. Pamokai baigiantis, mokiniai rikiuojasi bendrai nuotraukai ir žada būtinai atvykti į kitas muziejuje organizuojamas kūrybines pamokas.

 

Virginija PETRAUSKIENĖ

 

V. Petrauskienės nuotr.

Nei Marija, nei Jėzus čia nieko nepadės
BRIGHTON PARK ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTO PRASI...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019