AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Balzeko muziejuje – istorijos pamoka šeštokams

Balzeko muziejuje – istorijos pamoka šeštokams

Kovo 4 d., šeštadienio, rytą Čikagos lituanistinės mokyklos šeštokai pradėjo pamokas Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Šis muziejus seniausias ir vienintelis lietuviškas muziejus Čikagoje, įkurtas 1966 m. p. Stanley Balzeko. Jis šalia tuometės savo automobilių parduotuvės paskyrė kelis kambarius ir pradėjo eksponuoti šeimos relikvijas, senovinius žemėlapius, ginklus, pinigus. Žmonėms muziejaus idėja taip patiko, kad jie patys pradėjo dovanoti įvairius su Lietuva ar jos istorija susijusius daiktus, dokumentus, tautinius drabužius, gintaro kolekcijas, senovinius žaisliukus, audeklus. Eksponatų gausa ir didelis susidomėjimas paskatino S. Balzeką įkurti gražų lietuvių kultūros muziejų, kuris Čikagoje gyvuoja iki šiol ir sulaukia lankytojų iš viso pasaulio.

Muziejaus direktorė Rita Eirošiutė-Janz supažindino vaikučius su Lietuvos istorija, kurią muziejuje vaizdingai primena įvairių viduramžių šarvų kolekcija, Žalgirio mūšį vaizduojantis maketas, didžiųjų Lietuvos valdovų atvaizdai. Kad patektum į kitą salę – vaikų muziejų, turi pasakyti slaptažodį. Mūsų mokyklos šeštokai jau puikiai žinojo atsakymą, iš kokio žodžio kilęs Lietuvos herbas Vytis, todėl sėkmingai galėjo toliau tęsti ekskursiją.

Nusifotografavę prie lietuviškos pilies maketo ir žaismingai prisiminę didingus Lietuvos istorijos viduramžių laikus, kai lietuviai sėkmingai apgynė mūsų šalį nuo kryžiuočių, kalavijuočių ir sustiprino bei išplėtė Lietuvos teritoriją, toliau tęsėme ekskursiją ne tokiais laimingais Lietuvos istorijos keliais. Prisiminėme Antrąjį pasaulinį karą, kiek daug baisių išgyvenimų patyrė mūsų partizanai, tremtiniai į Sibirą. Muziejaus fojė eksponuojami menininko Audriaus Plioplio MD  sukurti originalūs šviestuvai, kurių stiklo gaubtuose atspausti tikri žmonių iš Sibiro giminaičiams rašyti laiškai su jų nuotraukomis. Jie, kiekvieną kartą įžiebus švieselę, bylos žmonių skaudžią istoriją ir jų viltį sugrįžti.

Tie, kam pavyko pasitraukti į Vakarus, pirmiausia atsidūrė karo pabėgėlių stovykloje Vokietijoje.

Muziejaus ekspozicija „No Home To Go: The Story of Baltic Displaced Persons, 1944–1952“ jautriai atskleidžia paprastų žmonių likimus ir tą sunkų kelią, kaip jie atsidūrė Amerikoje. Žmonės iki šių dienų yra išsaugoję savo medinius senovinius lagaminus, dėžes, su kuriomis atplaukė į JAV. Kiekvienas daiktelis alsuoja gyvąja istorija. Viena šeima netgi žaismingai atpasakojo savo lagamino kelionę, kai tėveliai, pasiėmę savo didžiausią šeimos lagaminą, nežinodami nei kuriam laikui turės išvykti, nei ar galės grįžti, susidėję tai, kas tuo metu atrodė svarbiausia: lietuviškų knygų, dokumentų, net ir cukraus pakelį juodai dienai, patraukė Vakarų link. Priartėjus prie Lietuvos sienos, tėveliai staiga pradėjo verkti ir pasiėmė po saujelę Lietuvos žemės. Vėliau atsidūrė pabėgėlių stovykloje Vokietijoje. Gyvenimas stovykloje buvo sunkus, tvyrojo nežinomybė, kada baigsis karas, ar galės grįžti į Tėvynę. Tačiau, pasak p. Ritos, lietuviai net ir stovykloje buvo pati organizuočiausia grupė. Jie netruko susiburti į įvairius komitetus, grupeles, įsteigė mokyklą, chorą, sporto būrelius. Jie ir tuokėsi, kūrė šeimas.

Apsilankymas muziejuje ir susipažinimas su garbinga Lietuvos istorija įkvepia didžiuotis savo šalimi ir tauta, kuri, nors ir išblaškyta po visą pasaulį, puoselėja lietuvių kalbą, kultūrą, saugo Lietuvos laisvę.

Istorijos pamoka, surengta Balzeko muziejuje, šeštokams labai patiko ir paliko neišdildomą įspūdį. Mokinių paklausus, kas jiems patiko labiausiai, atsakymas buvo – „viskas“. Visgi juos labiau pakamantinėjus, mergaitės paatviravo, kad joms labiausiai patiko apžiūrėti išsaugotus tautinius rūbus, iš gintaro ir akmens pagamintus papuošalus, išgirsti kraupias istorijas apie tai, ką teko išgyventi žmonėms karo metais. Berniukams smagu buvo pabūti vaikų muziejuje, į kurį patekti gali pasakęs slaptažodį; pamatyti šviestuvus, kurių gaubtuose galima įžiūrėti žmonių atvaizdus ir laiškus. Mokiniai vieningai teigė, kad į Balzeko muziejų jie norėtų dar kartą sugrįžti.

Aistė Šulskytė

Rasa Marganavičius

 

 

 

Jaunieji skaitovai eiles skyrė Lietuvai
Karpiniai, lino ir medžio raižiniai Čiurlionio gal...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 birželio 19, Antradienis