AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Balzeko muziejuje – ekskursija Lietuvos ministrui

Balzeko muziejuje – ekskursija Lietuvos ministrui

Trečiadienį, rugsėjo 11 dieną Balzeko lietuvių kultūros muziejuje apsilankė LR kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, jo patarėja Gabija Čepulionytė, taip pat iš New Yorko atvykusi LR kultūros atašė JAV Gražina Michnevičiūtė. Juos atlydėjo generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Svečius pasveikino muziejaus steigėjas ir prezidentas Stanley Balzekas Jr. Jis pakvietė apžiūrėti muziejų.

Ekskursijai po nuolatinių ekspozicijų sales ir naujausias parodas vadovavo muziejaus direktorė Rita Janz. Ji trumpai papasakojo jau šeštąjį dešimtmetį skaičiuojančio muziejaus atsiradimo istoriją – pradžioje ekspozicijos buvo įkurtos nedidelėse patalpose prie automobilių prekybos salono „Balzekas Motor Sales“. Kaupiantis naujiems eksponatams, reikėjo daugiau vietos, todėl buvo nupirktas ir naujoms reikmėms pritaikytas buvusios ligoninės pastatas Pulaski gatvėje, kuriame muziejus veikia iki šiol. 

Privačia iniciatyva įkurtas ir išlaikomo muziejaus tikslas – pasakoti apie Lietuvą amerikiečiams. O tiems, kurie turi lietuviškų šaknų, padėti daugiau sužinoti daugiau apie protėvius, kilusius iš Lietuvos, jų papročius ir istoriją, kai kada pagelbėti surasti išsibarsčiusius gimines – šį darbą jau daugelį metų atlieka muziejuje veikiantis Genealogijos departamentas. Svečiams trumpai papasakota apie turtingus istorijos, meno ir muzikos archyvus, biblioteką, kurioje kaupiamos knygos apie Lietuvą ir lietuvius pasaulyje lietuvių ir anglų kalbomis. 

Nuolatinėje ekspozicijoje svečiai ilgiau apsistojo muziejaus Moterų gildijos įrengtoje salėje, kurioje eksponuojama lietuviškų tautinių kostiumų, gausios gintarinių dirbinių ir kitos kolekcijos, padovanotos privačių rėmėjų. 

Trečiame aukšte esančiose parodų erdvėse, kur šiuo metu veikia dvi parodos – naujausia „For Freedom...“ ir prieš kelerius metus parengta „No Home to Go To“ sutalpinta įdomių JAV lietuvių istoriją pasakojančių eksponatų ir dokumentų. Šiose parodose apsilankę daug naujo sužino net patys Lietuvos istorijos tyrinėtojai. Todėl svečiams tikrai buvo įdomu išgirsti naujų faktų, liudijančių apie lietuvių tautos vienybę ir stiprybę, siekiant savo ir tėvynės laisvės. 

Po ekskursijos svečiai ir muziejaus atstovai antrojo aukšto salėje stiprinosi garsiąja amerikietiška pica ir kalbėjosi apie muziejaus bendradarbiavimo su Lietuva galimybes. Ministro nuomone, Balzeko muziejaus parengta ir Lietuvoje šiuo metu niekur nerodoma kilnojamoji  parodos „No Home to Go To“ versija „Praradę Tėvynę“ puikiai tiktų eksponuoti šviesiose Lietuvos miestų bibliotekų erdvėse.  

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus inf ir nuotr.

 

  1. Nuotrauka prisiminimui (iš. k.): G. Čepulionytė, M. Kvietkauskas, S. Balzekas Jr., M. Bekešius, G. Michnevičiūtė.

  2. Muziejaus direktorė R. Janz (kairėje) svečiams pasakoja apie parodą „For Freedom...“

VAŠINGTONE PROFESORIUS TOMAS VENCLOVA DALIJOSI ĮŽV...
Trys Čikagos restoranai – tarp „Bon Appetit“ geria...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 06 Gruodis 2019