AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Balzeko lietuvių kultūros muziejus kviečia mokytis lietuvių kalbos

Balzeko lietuvių kultūros muziejus kviečia mokytis lietuvių kalbos

Lietuvių kalba pasaulyje kalba tik kiek daugiau nei 3 milijonai žmonių. Iš jų 2.9 gyvena Lietuvoje, o likusieji yra išsibarstę po pasaulį. Lietuvių kalba priklauso indoeuropiečių kalbų šeimai ir vienai iš seniausių pasaulyje Baltų kalbų grupei. Šiai grupei dar priskiriama ir latvių kalba. Lietuva ir Latvija yra kaimyninės valstybės, įsikūrusios prie Baltijos jūros. Lietuvių kalba laikoma viena iš dešimties pasaulyje likusių pačių seniausių, archaiškiausių vis dar tebevartojamų kalbų.

Balzeko lietuvių kultūros muziejus pirmą kartą rengia lietuvių kalbos mokymus anglakabiams. Gal jūs turite lietuviškas šaknis (tėvai, ar seneliai buvo kilę iš Lietuvos ir kalbėjo lietuviškai), o gal  norite tiesiog pramokti tos kalbos, kuri iki šiol išliko labiausiai panaši į tą indoeuropiečių prokalbę, kuria Europoje kalbėta 3500 metų prieš Kristų?

Mokymas prasideda spalio 7 dieną ir tęsis iki lapkričio 11 dienos. Pamokos vyks šeštadieniais nuo 9:30 ryto iki 12:30 po pietų. Šešių savaičių kursų kaina – $130.  Kursų lankytojai gaus vadovėlius, patiems reikės atsinešti tik užrašams skirtus sąsiuvinius ir rašymo priemones. Daugiau informacijos gausite paskambinę į Balzeko lietuvių kultūros muziejų telefonu 773-582-6500 arba parašę el. Paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

Lietuvių kalbos pagrindus jums dėstys mokytoja Silvija Radvila. Ji yra vidurinės mokyklos anglų kalbos dėstytoja. Taip pat ji turi ir ispanų kalbos specialistės  išsilavinimą. Pastaruosius 15 metų S. Radvila dirbo Čikagos Mother McAuley High school.  

S. Radvila yra gimusi lietuvių šeimoje. Ji puikiai kalba gimtąja lietuvių kalba, moka jos gramatiką. Kai pačios S. Radvilos vaikai lankė Maironio lituanistinę mokyklą Lemonte, ji šioje mokykloje 11 metų dėstė lietuvių kalbą įvairių klasių mokiniams.  Prieš ketverius metus S. Radvila Maironio mokykloje pradėjo mokyti lietuvių kalbos anglakalbius suaugusius žmones. Praėjusią vasarą Dainavos stovykloje Manchesteryje MI, ji surengė intensyvius vienos savaitės kalbos kursus. S. Radvila yra laiminga, turėdama galimybę Balzeko lietuvių kultūros muziejuje mokyti žmones lietuvių kalbos.

Naujos kalbos mokymasis yra iššūkis, tačiau pasiekti rezultatai visada džiugina. Kursų tikslas – per trumpą laiką išmokyti studentus kalbos pagrindų ir pasiekti, kad jie naująja kalba galėtų bendrauti paprastais sakiniais.

S.Radvilos pamokose studentai bus mokomi:

*Klausytis ir kartoti pasisveikinimo ir atsisveikinimo frazes, dažniausius kasdieninius posakius, žodžius, klausimus ir atsakymus, sakinius.

*Įtvirtinti gautas žinias ir įgūdžius kalbantis su mokytoja ir su kitais studentais.

*Mokantis minėtų dalykų, jie bus paaiškinami, remiantis lietuvių kalbos gramatika.

*Mokytoja stengsis atsižvelgti į studentų rašymo ir skaitymo mokymosi poreikius. Pagal juos parinkti ir naujus mokymuisi skirtus žodžius.

*Praktikuotis skaitant tekstų ištraukas ir klausantis dialogų iš mokomųjų įrašų, taip pat kalbantis vieniems su kitais, pasiskirsčius vaidmenimis.  

*Praktikuotis, užduodant vieni kitiems ir mokytojai klausimus, taip pat atsakant į juos.

*Pamokų metu skirti laiko susipažįstant su Lietuvos istorija, kultūra, papročiais. Studentams pageidaujant, kartu pasimokyti lietuviškų dainų.

Taip pat studentai galės dalyvauti Balzeko lietuvių kultūros muziejaus renginiuose ir aplankyti jame esančias parodas.

 

Muziejaus 2017 rudens renginiai:

Rugsėjo 22 d., penktadienį, 7 val. v. kviečiame į Balzeko lietuvių kultūros muziejų (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) klausytis teisininko, istoriko, pedagogo ir kolekcininko Richard Jasinski paskaitos ,,Lietuviai kariai Napoleono Bonaparto Imperatoriškosios gvardijos gretose“. Atvykusieji bus vaišinami lietuviškais ir prancūziškais užkandžiais. Apsilankymo kaina $10; muziejaus nariams – nemokamai. Kviečiame iš anksto registruotis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu 773-582-6500

 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus kartu su kitomis Čikagos etninėmis organizacijomis  kviečia dalyvauti festivalio ,,Inherit Chicago“ renginiuose. Spalio 7 d., šeštadienį MiIlennium parke (Chase Promenade South) nuo 11 val. r. iki 5 val. p. p. vyks Pasaulio koldūnų šventė, kurios metu bus siūloma paragauti koldūnų, pagamintų pagal skirtingų pasaulio tautų kulinarines tradicijas. Veiks rankdarbių ir meno kūrinių mugė, bus šokami tautiniai šokiai, dainuojamos dainos. Lietuvos atstovai – Balzeko lietuvių kultūros muziejus, tautinių šokių kolektyvas ,,Grandis“, stiklo menininkė Agnė Sabonis. Renginys nemokamas.

 

Spalio 13 d., penktadienį 7 val.v. Valentinas Krumplis pristatys knygą ,,Lithuanian Hotline“. V.Krumplio ir Pranės Šlutienės sudarytas leidinys yra skirtas tiems Amerikos lietuviams, kurie daug laiko, energijos ir pinigų paaukojo platindami žinią apie 1990 metais Lietuvoje priimtą sprendimą atsiskirti nuo Tarybų Sąjungos. Šie žmonės visomis išgalėmis stengėsi patraukti ir JAV žiniasklaidos dėmesį į to meto Lietuvos įvykius. Renginys vyks Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,IL). Įėjimas į renginį – auka. Susirinkusieji bus pavaišinti.

 

Spalio 21 d., šeštadienį, 3val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) vyks knygos ,,We Tought We‘d Be Back Soon“ pristatymas. Knygoje – dramatiški pasakojimai žmonių, kurie Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė iš Lietuvos, bėgdami nuo artėjančių sovietinių okupantų. Dalyvauja knygos sudarytojos Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskas VanderStoep ir Dalia Stakė Anysas. Pasakojimų ištraukas skaitys aktorė Audrė Budrys ir profesorius Kęstutis Nakas. Mintimis apie perskaitytą knygą dalinsis Andrew Leith, Chicago Cultural Alliance darbuotojas.  Įėjimas į renginį – auka. Susirinkusieji bus pavaišinti.

 

Spalio 28 d., šeštadienį, 12val. r. – 2 val. p.p . Rengėjai – Balzeko lietuvių kultūros muziejuje ir Public Housing Museum kviečia atvykti ir pasidalinti savo istorijomis tuos, kurie dėl įvairių priežasčių paliko savo gimtinę ir rado naujus namus čia, Amerikoje. Renginio dalyvius kviečiame atsinešti daiktų, kurie labiausiai primena paliktus namus. Renginys nemokamas (jis vyks: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL). Planuojančius dalyvauti renginyje prašome registruotis:  https://www.chicagoculturalallience.org/pressroominherit1/

Gruodžio 3 dieną, šeštadienį, 10 val. r. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) rengiama pamoka, kurios metu menininkas Donatas Astras ir jo žmona Kathy mokys, kaip iš šiaudelių sukurti tradicinį lietuvišką Kalėdų eglutės papuošalą.  Pamokos kaina – $25. Muziejaus nariams – $10.

 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus lapkričio 18 dieną 6 val. v. kviečia dalyvauti svarbiausiame metų renginyje, kuriame bus apdovanotas ir pagerbtas jau 51 kartą muziejaus išrenkamas Metų žmogus.  Šiais metais juo tapo Čikagos lietuvių meno ansamblio ,,Dainava“ meno vadovas ir dirigentas Darius Polikaitis. Iškilmingas vakaras (Black Tie Optional) vyks The Drake Oak Brook Hotel (2301 York Road, Oak Brook, IL). Dėl bilietų ir kitų renginio klausimų kreiptis telefonu  773 582 6500 arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Lietuvybės Eldorade – šimtametę istoriją menantis ...
Sveikatos apsaugos ministras dr. A. Veryga susitik...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 12 Gruodis 2019