AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Baltimorėje

Baltimorėje

Turbūt kiekvienas mūsų įvairiais savo gyvenimo etapais esame sutikę žmonių, kurie vienaip ar kitaip darė įtaką visuomenei, ypač jei tai susiję su mano sielai artima “užklasine” veikla. Man labai pasisekė susitikti Juozą Gailą, su kuriuo susipažinau gyvendamas Rytų pakrantėje beveik viso CT ir NJ pragyvento laikotarpio metu. Mudu diskutuodavome lietuviškomis temomis praktiškai bet kokioms aplinkybėms. Dar įdomiau su Juozu buvo pasimatyti dabar, man pradėjus rimtai dirbti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyboje, mat Juozas nuo beveik Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo buvo ilgametis oficialus PLB atstovas Lietuvoje. Šiuo metu atsiminimų knygą apie gyvenimą DP (angl. Displaced Persons) stovyklose, vadovavimo JAV LB laikotarpį ir minėtą atstovavimą PLB rašantis vienas intelektualiausių Amerikos lietuvių visuomenės veikėjų tebegyvena Lietuva, internete skaito visus lietuviškus laikraščius, yra sukaupęs didžiulę lietuvių autorių knygų ir muzikos kolekciją. Net ir judviejų su žmona Birute dukra Nida gyvena tarp Lietuvos ir Amerikos - dirba Vilniuje įsikūrusioje žinomoje kompiuterinių technologijų kompanijoje. Nežinau, ar mūsų kartos lietuvių išeiviai kada nors sugebės nuveikti tautos labui nors dalį to, kiek padarė Juozas Gaila ir jo bendražygiai, su kuriais kiekviena kartu praleista minutė yra didelė garbė ir neįkainojama patirtis! Iki, L.M.

“Mažoji Lietuva” Amerikoje
Klaipėdos miesto meras apdovanotas Šaulių žvaigždė...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019