AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30

Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30

2018 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Seime salėje vyko Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) surengta konferencija „Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30“.

Tarp gausiai susirinkusiųjų – iškilūs lietuvių kalbos puoselėtojai, ekspertai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokytojai, Seimo nariai. Įvairiais laikotarpiais buvę VLKK vadovai pranešimuose nušvietė valstybinės lietuvių kalbos politikos kūrimo ir įgyvendinimo strategijas bei iššūkius per praėjusius 30 metų.

1988 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis lietuvių kalbą paskelbė valstybine kalba, be dvejonės buvo teigiama, kad „be kalbos – nėra tautos“ ir kad gera, taisyklinga kalba yra ne prievolė, o laisvės išraiška.

Konferencijoje VLKK kvietimu dalyvavo PLB Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen. PLB yra pasirašiusi su VLKK bendradarbiavimo sutartį, kuria numatoma bendrai organizuoti įvairius projektus ir akcijas, palaikyti lietuvių kalbos vartojimą, mokymą ir puoselėjimą diasporoje, jos prestižo kėlimą užsienio šalyse.

Nuotr. LR Seimo kanceliarijos

 

Posėdžiavo Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorija
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – metas vienybei
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 11 Lapkritis 2019