AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Argentinos lietuvių draugija „Nemunas“ paminėjo 108-ąsias įkūrimo metines

Argentinos lietuvių draugija „Nemunas“ paminėjo 108-ąsias įkūrimo metines

 

Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija „Nemunas“ paminėjo 108-ųjų įkūrimo metinių sukaktį. Ši draugija yra seniausia lietuvių institucija Pietų Amerikoje ir pirmauja tarp kitų tautų Berisso mieste. „Nemuno“ draugija buvo įkurta 1909 metais.

Berisso mieste vykusioje šventėje, į kurią susirinko daugiau nei 200 žmonių, Buenos Airių provincijos lietuvių bendruomenė išrinko savo karalienę. Ji atstovaus visai bendruomenei Imigrantų mugėje ir šventėje.

 

Sulaukta ypatingų sveikinimų

Renginys buvo pradėtas Argentinos ir Lietuvos valstybinių vėliavų pakėlimu, vadovai ir žiūrovai sugiedojo Argentinos bei Lietuvos himnus. Nuo pakylos žodį tarė Berisso miesto savivaldybės meras Jorge Nedela, kuris maloniai visus pasveikino, palinkėjo sėkmės ir darbingos sukakties. Taip pat kalbėjo Susivienijimo lietuvių Argentinoje (SLA) valdybos atstovas Raul Stalioraitis, Lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijos „Mindaugas“ valdybos vicepirmininkas Adrian Glemza, Buenos Airių provincijos lietuvių bendruomenės karalienė Marianela Siperka ir vaikų karalienė Anabela Camilión Daskus.

Lietuvių draugija „Nemunas“ gavo specialius sveikinimus iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų departamento generalinio direktoriaus Vytauto Pinkaus, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkės Dalios Henkės, Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų šokių ansamblių „Grandinėlė“ ir „Miestelėnai“ meno vadovės, Lietuvos kultūros žymūnės Zitos Rimkuvienės, tautiškos kapelijos „Sutaras“, Lietuvos vyskupų konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB valdybos Sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisijų pirmininko prelato Edmundo J. Putrimo.

Pasirodymą pradėjo vaikų šokių grupė „Skaidra“, kuriai vadovauja Romina Fourment Kalvelis (Kalvelytė), Marianela Siperka (Siperkaitė) ir Mailen Machado. Ši grupė buvo įkurta 1971-aisiais, o joje šoka daugiau nei 20 vaikų nuo 2 iki 12 metų. Su džiaugsmu ir entuziazmu vaikai sėkmingai pasirodė.

 

Šventės akimirkos

Vėliau koncertavo veteranų šokių grupė „Pipiras“ ir jaunųjų šokių grupė „Nemunas“, šoko naujus šokius. „Nemunas“ yra šokęs visoje Argentinoje, taip pat Kanadoje per Pasaulio šokių šventę 2000-aisiais. Ansambliui vadovauja Analia Dulkė ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Žiūrovai sveikino šokėjus už gražius tautinius šokius.

Per vakarienę koncertavo senjorų kolektyvas „Griaustinis“. Po koncerto ir pasisakymų Alfredo Dulkė „Nemuno“ draugijos valdybos vardu padėkojo visiems susirinkusiesiems, „Nemuno“ gimtadienis baigėsi visiems stovint ir dainuojant „Ilgiausių metų“.

 

Nauja lietuvių bendruomenės karalienė

Ta pačia proga, per „Nemuno“ lietuvių draugijos jubiliejų, Argentinos lietuvių kolonija išsirinko savo karalienę. Ja tapo Melina Radžiūnas. Ji atstovaus lietuvių bendruomenei Imigrantų šventėje.

Berisso yra Buenos Airių provincijos Imigrantų sostinė, Imigrantų šventėje galima išvysti 23 tautų. Čia kasmet rugsėjį švenčiama Imigrantų šventė (Fiesta Provincial del Inmigrante), kurioje Berisso mieste gyvenančios tautos pristato savo kultūrą.

 

„Hood to Coast“ su lietuviais šiemet prabėgo ir ge...
„Nebūkime veršių Tauta“  
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 rugpjūčio 18, Šeštadienis