AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Ar tikrai Amerika tokia „niekšinga“?

Ar tikrai Amerika tokia „niekšinga“?

 

Žiniasklaida dirba savo niekšingą darbą niekindama pasieniečių ir imigracijos tarnybų veiksmus. Anksčiau, gerbiau TV žurnalistus, o oro pranešėjus vadindavau melagiais. Dabar gerbiu oro pranešėjus o ne žurnalistus. Niekindami JAV prezidentą, jie nuo visuomenės nuslepia tikrą tiesą.

 

Imigracijos tarnyba remiasi esamais įstatymais. Tai įstatymai kurie ne vienų metų bėgyje buvo priimti Kongrese, kuriuos nei vienas, iš dar penkių gyvųjų buvusiųjų JAV prezidentų, nevykdė. Todėl ir paplito tokia masinė nelegali imigracija iš JAV pietinių kaimynų į JAV. Labiausiai tą nelegalią imigraciją palaikė paskutinis buvęs JAV prezidentas demokratas. Jo prezidentavimo laikotarpiu JAV Kongrese buvo išleistas įstatymas draudžiantis su areštuotais nelegalais tėvais kalėjimuose kartu laikyti ir jų vaikus. Sulaikytų areštuotų nelegalų vaikai nuo tėvų buvo  atskiriami, nes toks buvo ir tebėra įstatymas. Juk tas atskirtų vaikų stovyklas sukūrė pirmykštė administracija. Trumpas jas paveldėjo. Pravedant tokį įstatymą, buvo galvota ir atsižvelgta į žmoniškumą. Deja, kaip žinome, tas žmogiškumo noras nepasiteisino. Tuometinė spauda tokiems valdžios veiksmams pritarė, tuos nežmoniškumus nutylėdama. Kadangi šis prezidentas spaudos atstovams nesilanksto, spauda jam keršija. O prezidentas, prisiekęs gerbti ir vykdyti Konstituciją ir rinkimų metu duotus pažadus, juos vykdo. Spauda niršta. Dabar tas žmoniškumas paverstas į nusižengimą. Juk ne šiam prezidentui valdant buvo sukurtas tas įstatymas, bet kaltinamas šis prezidentas. Kylant nepasitenkinimams tokiems veiksmams, prezidentas savo dekretu panaikino areštuotų nelegalių imigrantų vaikų atskyrimą nuo tėvų. Tai ne įstatymo pakeitimas. Tai tik laikinas įstatymo vykdymo sustabdymas. Įstatymo pakeitimas – JAV Kongreso veiklos sritis.

 

Keista. Praėjusių administracijų nevykdomi įstatymai buvo toleruojami, o dabartinio prezidento kuris tuos skandalingus įstatymus paveldėjo ir juos vykdo - netoleruojami? Tai tik kerštingos spaudos požymiai.

  

Šio prezidento nuodėmė ta, kad jis ne politikierius, o verslo žmogus ir labai turtingas. Jis pasauliui pasakė, kad užtenka melžti Amerikos karvutę, jai nieko neduodant. Nepatenkintieji gali bandyti pasimelžti turtingų arabų šalių ožkutes, jeigu jos jų nesubadys ragais. Arba, galima pasiūlyti, kad bandytų pasimelžti Rusijos mešką. Amerikos karvutė buvo ir yra pati dosniausia.

 

Toks prezidento pareiškimas užgavo pasaulio didžiųjų vadovų ambicijas, norint apmuitinti jų importuojamas prekes. Importuoti automobiliai JAV pardavinėjami su gamintojams nuostolingomis kainomis, kuriomis jie prisitaiko prie amerikiečių automobilių kainų. Importuojamų automobilių kainų skirtumas padengiamas tų valstybių mokesčių mokėtojų lėšomis, o muitai siekia tik 2,5%. Muitai amerikietiškiems automobiliams eksportuojamiems į užsienius apmokestinami 10%. Tai kodėl amerikietiškai prekei muitai 4 kartus didesni? Kodėl Japonų ir ES  valdžios gali padengti gamintojų nuostolius, o JAV tokie veiksmai draudžiami. Tai tokia buvo ir dar tebėra lygybė JAV atžvilgiu. Neturiu atsakymo, bet tikiu, kad tai užsilikimas nuo antrojo pasaulinio karo. Kad nukentėjusių, karo metu, Europos valstybių ir japonų industrija galėtų atsistatyti, tam buvo įsteigtas Marshall‘o planas, leidžiantis iš Europos į JAV importuoti prekes už mažą muitą, arba iš vis be muitų. Tokia situacija išsilaikė iki šių dienų, kol prie JAV vairo atsirado verslininkas o ne politikierius. Buvusių politikierių palikimą šis prezidentas atsisako virškinti. Europa, Japonija ir Kinija dabartiniu metu yra pilnai atsistačiusios valstybės su galinga industrija, todėl mokesčių lengvatos joms nebeprivalo būti taikomos.

 

O kur yra Rusijos pramonė? Putinui vadovaujant jos nebeliko. Dingo, kaip Australijos šuo Dingo.

 

Ar atmename, kai prieš daug metų Chrysler kompanija paprašė stambios paskolos sumos persiorganizavimui. Valdžia garantavo tą paskolą. Bet, piliečių tarpe buvo kilęs nepasitenkinimas, jog valdžia neprivalo remti privatų verslą suteikdama tokias garantijas. Chrysler‘io kompanija paskolą atmokėjo prieš termino pabaigą. Dėka tų garantijų, Chrysler automobilių gamykla tebeveikia ir šiandieną. Well?

 

Vokietijos prezidentas lankydamasis JAV, dėl tų muitų grasinimų, vengė susitikimo su JAV prezidentu. Jis užmiršo rusų okupaciją, ir kieno pagalba pokarinė Vakarų Vokietija atsistatė. Jis tikriausiai perdaug didžiuojasi sava valstybe pasiekusią stipriausią ekonomiją Europoje. Kiekvienas šalies vadovas privalo didžiuotis sava valstybe, ypač kuri tvirta ekonomiškai. Tik nemanau, kad jis panašiu atveju būdamas Maskvoje, būtų ignoravęs Putiną, nes Putinas valdo dujų čiaupą. Tai parsidavėliškas elgesys. Geras dienas išgyventi nėra lengva.

 

Kodėl mes užmirštame, ar nenorime žinoti, jog didžiausią naštą NATO organizacijoje neša amerikiečiai? Kad didžiausiomis lėšomis amerikiečiai išlaiko Jungtines tautas. Rusų įnašas yra mažiausias, bet jų balsas garsiausias. Prezidentas Trumpas tokiu JAV išnaudojimu nepatenkintas. Manau, jo vykdomos priemonės pateisins tikslą. Pasauliui atsidarė akys. Jie tokio JAV prezidento nesitikėjo, todėl ir nepatenkinti. Teisingai. Jis yra mūsų, amerikiečių, prezidentas.

 

Po trumpo ir Putino susitikimo Helsinkyje, kaip visuomet, yla išlenda iš maišo. Apie Krymą Putinas prasitarė, jog: „mes suruošėme referendumą“. Užtenka. Lietuva irgi patyrė tokius referendumus 1939-1940 metais. Trumpas irgi nusišnekėjo. Mes dar nežinome ką jis norėjo įrodyti. Rusų atžvilgiu jis neliko švelnesnis. Rusai blaškosi. Jiems, susitikimas Helsinkyje, nedavė norimų rezultatų. Tai karšta tema, todėl per anksti daryti išvadas. Įdomu, kodėl, tiek Putinas, tiek ir Trumpas užsimena apie nešvarius su nešvariais pinigais surištus Clinton Co. darbelius. Ar čia nėra pagrindas Trumpui nepasitikėti prieš jį nukreiptas žvalgybos machinacijas? Atrodo, jog žvalgyba yra supolitizuota. Jeigu tai tiesa, tai ji yra bevertė.

 

Meksikietis, išrinktas į Meksikos prezidentus, per rinkimų kampaniją agitavęs prieš JAV, staiga pakeitė toną. Suprato, jog Trumpui atsisakius NAFTA sutarties, gali sugniužti Meksikos ekonomija. Susiprato. Tikėkim, Trumpas sugeba sutvarkyti tokius debilus.

 

Norint išlaikyti „America first“, ateityje balsuokime už „Trump 2020“. Jeigu randate geresnį kandidatą, balsuokite už jį, aišku, išskyrus demokratus, nes jie nebepriimtini.Kojotas apkandžiojo žmogų
Pasaulio lietuviai išrinko naują Valdybą ir Pirmin...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 birželio 19, Trečiadienis