AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Ar tai buvo tik sapnas?

Ar tai buvo tik sapnas?

Kelionė į XV šokių šventę Baltimorėje taip greitai prabėgo…

 

Trejus metus buvo rengtasi XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventei Baltimorėje. Vyko organizaciniai susirinkimai, nuotolinės konferencijos, pokalbiai telefonu, finansinės šalpos renginiai, siųsti laiškai lietuvių visuomenei prašant finansinės paramos, rengtos žinutės spaudai, įvairūs straipsniai, šventės lankstinukai bei knygutės. 26 savanoriai iš Vašingtono, Baltimorės, Toronto bei kitų įvairių JAV bendruomenių įsijungė į Šokių šventės organizacinį komitetą.

Tris dienas vykusį lietuvių kultūros palikimo renginį vainikavo tris valandas trukęs choreografinis šokių spektaklis Baltimorės „Royal Farms“ arenoje. XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventėje dalyvavo 1 800 šokėjų, atstovavusių 46 šokių grupėms, atvykusioms iš 29 miestų iš šešių kraštų – Lietuvos, Anglijos, Švedijos, Kanados, Izraelio ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Beveik 4 000 žiūrovų matė dinamišką programą, kurioje buvo panaudoti naujausi technologijos elementai. Šokių šventės, kuri vadinosi „Šaukia ten tave kelionė“, 28 šokius siejo Bernardo Brazdžionio poezija, juose atsispindėjo keleivio, kelionės, keliavimo iš tėvynės temos.

Kaip šis internacionalinis renginys gimė? Prieš trejus su puse metų JAV lietuvių bendruomenės krašto valdyba ir Lietuvių tautinių šokių institutas susisiekė su Vašingtono ir Baltimorės lietuvių bendruomenės nariais su mintimi ir galimybe organizuoti XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventę JAV sostinėje Vašingtone.

Vietinės bendruomenės nariai pradėjo domėtis Vašingtono, Šiaurės Virginijos ir Baltimorės miestų rajonuose sporto ir koncertų arenomis, susisiekimu ir viešbučių kainomis. Baigdami savo išsamią studiją, organizacinio komiteto nariai nutarė pristatyti JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybai pasiūlymą, kad XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventė vyktų Baltimorės mieste. Pasiūlymas buvo priimtas ir, kaip sakoma, viskas dabar jau istorija.

JAV lietuvių bendruomenės krašto valdyba perdavė nuo Bostono XIV šokių šventės likusius pinigus finansiškai paremti XV šventės komiteto veiklą pradėti organizuoti šventę Baltimorės mieste. XV šokių šventės komiteto finansinis direktorius nustatė finansinio vajaus tikslus. Organizacinis komitetas pasiekė tuos tikslus organizuodami įvairias vajaus vakarones Vašingtono ir Baltimorės vietovėse. Tūkstančiai laiškų buvo išsiųsti paštu bei el. paštu JAV ir Kanados lietuvių visuomenei. Taip pat komitetas susisiekė su vietiniais Baltimorės ir Vašingtono vietovių bei su Lietuvos, Kanados ir JAV lietuvių verslininkais dėl finansinės paramos.

Kad pasklistų daugiau informacijos apie renginį, būtų informuoti šokėjai, būsimi žiūrovai bei Baltimorės visuomenė, XV šokių šventės spaudos ryšininkų komandai pasisekė išspausdinti 18 straipsnių ir organizuoti dvi pokalbių laidas per „FOX 45 Baltimore“ ir LRT televizijas. Mūsų pirmas straipsnis buvo išspausdintas „Draugo“ laikraštyje 2013 m. lapkričio 9 d., paskutinis – „Pasaulio lietuvyje“ 2016 m. birželį. Komitetas ir spaudos ryšininkai glaudžiai bendradarbiavo ir su „Visit Baltimore, Inc.“ darbuotojais, skleisdami informaciją apie Šokių šventę Marylando valstijoje, Baltimorės miesto visuomenei.

Visos organizacinio komiteto narių pastangos pradėjo kristalizuotis likus savaitei iki Šokių šventės. Trejų metų darbas galų gale tapo trijų valandų teatrine programa vienoje iš geriausių Šiaurės Amerikos arenų. Dabar XV lietuvių šokių šventės šokėjai gali didžiuotis, kad jie pasirodė toje pačioje „Royal Farms“ arenoje, kur savo programą atliko garsūs artistai ir muzikantai – U2, „Beatles“, Elvis Presley, „The Rolling Stones“, Johnny Cash, Bruce Springsteen, „Trans-Siberian Orchestra“ ir Rihanna.

Šokių šventės savaitgalį nestigo įvairovės. Penktadienį ir šeštadienį vyko šokėjų repeticijos arenoje. Per 30 verslininkų dalyvavo šventės menininkų ir verslo mugėje Baltimorės „Hilton“ viešbutyje. Penktadienio popietę keliaujantys restoranai (food trucks), atvažiavę prie pat viešbučio, pristatė miesto unikalias maisto gėrybes per šventės susipažinimo vakarą, koncertavo vietinė Marylando grupė „Sam Grow Group“. Penktadienio vakarą užbaigė lietuviams gerai žinomas atlikėjas Jurgis Didžiulis.

Šeštadienį renginio dalyviai ir svečiai galėjo pavakarieniauti Baltimorės „Hilton“ viešbutyje ir pasiklausyti „Ave Vitos“ grupės liaudies dainų koncerto. Baltimorės ir Vašingtono lietuviai surengė poezijos vakarą. Šventės dalyviams buvo laiko susipažinti su Baltimorės uostu, pavaikščioti po miestą, užsukti į parduotuves ir restoranus. Šeštadienio vakarą jaunimas linksminosi šokiuose, kur skambėjo populiari lietuviška ir amerikietiška muzika. 

Visą savaitgalį duris buvo atvėrusi Baltimorės lietuvių salė. Pirmą dieną salės virtuvėlė organizavo „Cepelinų dieną“. Antroji buvo pavadinta „Balandėlių diena“. Taip pat buvo galima aplankyti salės lietuvišką muziejų, kasdien pavalgyti pietus, pabendrauti ir pasidžiaugti per keturias dienas įvairiais DJ muzikos šokiais arba pasiklausyti JAV lietuvių „Plieno vilko“ grupės gyvos muzikos iki ankstyvo ryto.

Sekmadienį 9 val. r. šokėjai dalyvavo šv. mišiose Šv. Alfonso bažnyčioje. Po mišių vyko garbės svečių priėmimas „Radisson“ viešbutyje prie Baltimorės uosto. O pirmą valandą prasidėjo Šokių šventė. Šis trijų valandų spektaklis buvo pilnas energijos, susijaudinimo ir džiaugsmo, jo finale visi 1 800 šokėjai kartu šoko „Suktinį“.

Diena baigta iškilmingais šventės pokyliais šokėjams ir svečiams. Vyresni šventės dalyviai buvo pakviesti į džiazo puotą, kurioje grojo Čikagos 10 muzikantų orkestro grupė „Sodžius“. Gimnazistams ir studentams surengta paslapties puota. Jaunoms šeimoms su vaikais pirmą kartą šventės istorijoje buvo suruošta vaikų lego žaidimų puota.  

Šventės organizatoriams pavyko sukurti dinamišką kultūrinį renginį, kuriame visi didžiavosi savo lietuvišku paveldu, atnaujino seną draugystę, užmezgė naujų ir patyrė neišdildomų įspūdžių. Mes turėjome viziją sukurti Mažos Lietuvos atmosferą pačiame Baltimorės mieste. Vyko lietuviška menininkų ir verslo mugė pačiame oficialiame šventės viešbutyje. Šokėjai ir svečiai nevaržomi vaikščiojo po „Royal Farms“ areną, visus šventės viešbučius, aplankė Baltimorės uosto turistines vietas. Visas šventės dienas miesto centre skambėjo lietuvių kalba.

Tomas Mikuckis, XV lietuvių tautinių šokių šventės meno vadovas, gerai apibūdino organizacinio komiteto potyrius: „Pradžioje šokių šventės Šiaurės Amerikoje sustiprino išeivijos patriotizmą ir meilę pavergtai Lietuvai, pasiryžimą išlaikyti mūsų kultūrą ir papročius. Šokių šventės išaugo į gražius mūsų bendro gyvenimo simbolius ir į stiprius ryšius, sujungiančius išsisklaidžiusius lietuvius. 

Lietuva jau dvidešimt penkerius metus gyvuoja kaip laisva ir nepriklausoma valstybė, per tą laiką įvyko trečdalis šokių švenčių. Jos tęsiasi ir jų reikšmė lietuviams nemažėja. Penkioliktoje šoko pirmųjų švenčių šokėjų vaikai ir anūkai, jų gretas papildė naujos bangos ir kartos lietuviai. 

Šventės pavadinimas „Šaukia ten tave kelionė“ atspindi tą ilgą kelią, kuriuo mes, išeivijos lietuviai, esame nukeliavę ir toliau kartu keliaujame. Šventės tikslas buvo atskleisti žiūrovui ir dalyviui tą nuostabią tautiškumo, meno ir bendravimo išraišką, kurią kiekvienas jaučiame savo širdyje.

XV tautinių šokių šventė įkvėpta ir pagrįsta Bernardo Brazdžionio poezijos žodžiais, kuriuose randamos keleivio, kelionės ir išvykimo iš tėvynės temos. Jos išreikštos nuostabiais vaizdais ir pagrįstos ilgesio ir nostalgijos, meilės ir stiprios vilties jausmais. Šokiu norėjome perteikti Brazdžionio žodžius, jausmus, vaizdus ir tarsi papasakoti mūsų bendrą kelionės istoriją.“

Organizacinio komiteto nariams, Lietuvių tautinių šokių institutui, šokių šventės mokytojams bei šokėjams XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventė buvo meilės darbas. Dauguma mūsų komiteto narių buvo gimę JAV, pirmos ar antros kartos lietuviai, kurie perėmė estafetės lazdelę iš Bostono XIV šokių šventės organizatorių. Be ankstesnių generacijų – mūsų tėvų ir senelių – mes nebūtume galėję tiek pasiekti ir surengti tokios puikios šventės.

Įsijungusiesiems į Šokių šventės organizacinius darbus, trukusius trejus metus, tas liepos mėnesio savaitgalis prabėgo taip greitai ir dabar jaučiasi lyg buvęs malonus sapnas.

Iki kitos Šokių šventės 2020 metais, kai tas sapnas vėl bus įgyvendintas ir vėl pasimatysime!    

Algis Šilas,

XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių

šokių šventės organizacinio komiteto

spaudos ryšių atstovas

 

 

Manto Kubilinsko, Sandros Ščedrinos ir Nerijaus Liutkaus nuotr.

Niujorko viešojoje bibliotekoje – paroda iš Balzek...
Tradicinį „Ambasadoriaus taurės“ turnyrą laimėjo N...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019