AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Ar sugebės amerikiečių spauda ir žurnalistai apsišvarinti

Ar sugebės amerikiečių spauda ir žurnalistai apsišvarinti

Demokratai, per pastaruosius rinkimus, prarado daug vietų JAV Kongrese. Atėjo atpildo valanda. Ypatingai daug garbės prarado Amerikos spaudos atstovai. Dar iki pat naujo prezidento prisaikdinimo, spauda jį dergė įvairiausiomis spalvomis, tebedergdama jį ir po prisaikdinimo.

Ar sugebės amerikiečių spauda ir žurnalistai apsišvarinti, tapdami bešališkais, perduodant piliečiams teisingas žinias?

Dar „gražiau“ pasielgė Illinois valstijos atstovai JAV Kongrese. Jie boikotavo prezidento prisaikdinimo ceremonijas. Manau, jog čia pastebima Illinois valstijos pilkojo gubernatoriaus ranka. Nepaklusus jo norams, ateityje būtų beprasmiška kandidatuoti perrinkimams. Be pilkojo gubernatoriaus ir Chicagos mero palaiminimo neklaužadoms rinkimus laimėti beveik neįmanoma. Demokratai prarado demokratiškas tradicijas. Demokratų partija suskilusi. Illinois valstijoje vyrauja diktatoriška demokratų partija. Tiksliau pasakius, tai politinė diktatūros mašina, kurią įvedė senasis Richard J. Daley. Toks besąlyginis paklusnumas demokratinėje santvarkoje nepriimtinas. Jie prarado bet kokią pagarbą JAV prezidentui. Jiems nė motais, kad JAV Kongresas, pirmininkaujant viceprezidentui demokratui Joe Biden paskelbė, kad elektorių kolegija išrinko prezidentu Donald J. Trump‘ą. Nors pilkasis gubernatorius išlaikė savo vietą Illinois valstijos Seime, jo kėdė braška praradusi daug vietų respublikonų partijos atstovams. Kol demokratams sekėsi laimėti rinkimus, tol ir elektorių kolegija buvo gera. Dabar kaltinamas prezidentas Trump, kad jis nepažeisdamas JAV Konstitucijos, laimėjo rinkimus. Pralaimėjusioji Hillary C. pasveikino Trumpą su laimėjimu, bet jos pasekėjos, moterys, įkyriai demonstruoja prieš prezidentą net nenurodydamos ką blogo jis padarė. Kur jų pagarba teisėtai išrinktam prezidentui?

Girdėtas anekdotas apie moteris: „Ai, vis tos moterys, nenurimstančios, todėl Dievulis jas pavertė angelais ir   pasiuntė į žemę, kad ... nors danguje turėtų ramybę“.

Užklausta, atvykusi Trumpo prisaikdinimui, Hillary C. atsakė, kad ji atvyko kartu su vyru (buvusiu prezidentu) būti demokratijos proceso liudininke. Tai kodėl jos pasekėjai nepripažįsta demokratijos principų?

JAV rinkimų sistema nėra geriausia, yra atgyvenusi, ir ją būtina keisti. JAV Konstitucijos pakeitimui reikalinga kiekvienoje valstijoje pravesti referendumus. Pasakyti labai lengva, bet tokius referendumus pravesti gali užtrukti net 50 metų. Tai priklauso nuo pačių valstijų nuomonių.  

Chicagos žiniasklaida plačiai su pasididžiavimu aprašo „organizatorių“ suorganizuotas moterų demonstracijas JAV ir užsienyje. Visur minimas žodis „organizatoriai“, neįvardinant kas jie, kas juos ir kuomet rinko ir išrinko, ir kas jų šelpėjai. Juk be lėšų tokios masinės demonstracijos nevyksta. Galime tik spėlioti, kad tokiu masišku nepasitenkinimu JAV yra suinteresuota pralaimėjusių partija ir, be abejo, Maskvos Kremlius, kuris savo nešvarias rankas prikišęs ir užsienių demonstracijose. Jeigu JAV žiniasklaida, vietoje Trump dergimo, būtų ieškojusi kas knisasi po JAV demokratijos pamatais, tikriausiai būtų atradusi siūlo galą Maskvos Kremliuje. Juk Kremliaus tikslas, nuo sovietinių iki dabartinių laikų, griauti civilizacijos sukurtą gėrį, primetant žmonijai rusišką bekultūrą, skurdą, vergiją, cenzūrą ir diktatūrą. Rusai negali toleruoti tą iš JAV skleidžiamą laisvės spindulį – demokratiją. Tai JAV eksportas diktatūros pavergtom valstybėm.

Dabartinis Rusijos pagrindinis eksportas yra baimė, kuria jie bando gąsdinti pasaulį, rasdami nemažai ta baime tikinčiųjų, kurie nesuvokia, kad tai popierinio tigro gąsdinimai.  Juk tokios masiškos demonstracijos kaip JAV, Rusijoje ir jos „demokratinėje“ santvarkoje niekaip neįmanomos. Kremlius baiminasi bet kokių viešų veiksmų nukreiptų prieš valdžią, kuri laikosi  ant suaižėjusių pamatų, patvirtinant jos silpnumą ir liaudies nepasitikėjimą ja. Demonstracijos Rusijoje, kokios vyksta JAV, būtų žiauria jėga numalšintos, o dalyviams katorga neišvengiama.

Sunku suprasti, kodėl JAV moterys taip masiškai demonstruoja, nesuprantamai prieš ką ar už ką. Juk JAV moterys turi lygias teises ir nediskriminuojamos. Žiūrint į demonstrantes, pastebima, kad kiek moterų dalyvių, beveik tiek pat skirtingų nuomonių plakatuose.

Kodėl nepasirodyti su tokia galinga jėga Islamo kraštuose, kur moterims viskas uždrausta, kur jos negerbiamos ir beteisės. Gal jų jėga išgąsdintų islamistus ir pasaulis atgautų ramybę?

Manau, kad JAV žvalgybų agentūros atkreips dėmesį į tų demonstracijų organizatorius ir kas juos šelpia. Tikriausiai, tų šelpėjų kasdieninė  malda prasideda: „Mūsų Putinas čia, jo niekšinga ranka .........“.

 

Albinas H.

Niujorko miesto lietuvių bendruomenė paminėjo Liet...
Evanstonas pasiskelbė nelegalių imigrantų prieglob...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Šeštadienis, 19 Spalio 2019