AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Ar nelaikas pradėti saugoti tai, ką turime?

Ar nelaikas pradėti saugoti tai, ką turime?

... arba istorija įkvėpusi mane pergalvoti apie tautos paveldo išsaugojimą ...

 

Kit Armstrong dar buvo vaikas, kuomet grodamas pianinu youtube užkariavo klasikinės muzikos klausytojų širdis. Vunderkindo, prodigy ir genijaus epitetai atvėrė jam garsiausių pasaulio scenų duris. Tačiau kam Dievas davė – dar ir pridėjo.

Būdamas devynerių šalia muzikos jis jau pilnai studijavo Utos Universitete biologiją, fiziką ir matematiką. Galutiniame Pjero ir Marijos Kiuri Universitete Paryžiuje jis įgavo gamtos mokslų daktaro laipsnį.

 

Gyvendamas Prancūzijoje jis netikėtai atrado ganėtinai apleistą, niekam nežinomą ir nerūpimą Šventosios Teresės ir Kūdikėlio Jėzaus bažnyčią Hirson miestelyje. Bažnyčia pakerėjo jaunuolį savo viduramžių architektūra ir akustika. 2012 metais jis tiosiog ją nusipirko ir atrestauravo. Bažnyčioje dabar kasmet rengiami koncertai. Žymiausios pasaulio žvaigždės nesibodi važiuoti “taip toli” ir į “niekur” vien tik tam, kad paklausyti genialaus atlikimo išskirtinėje aplinkoje.

 

Būtent šis pavyzdys man visuomet iškyla prieš akis, kai išgirstu, jog labai toli ir dar kaip nesaugu yra važiuoti į Marquette Parko bažnyčią!

 

Kaip nelengva buvo viską statyti, kaip greit mes viską praradome. Nepagalvojame, kad visai neprošalį šiandien būtų buvę turėti pilnai veikiančią privačią lietuvišką mokyklą (buvusi Marijos mergaičių gimnazija), pačiu geriausiu ligoninės vardu garsėjusią Holly Chross ligoninę, Jaunimo Centrą, visą Kazimieriečių vienuolyną ir “ranka pasiekiamą” downtown’ą.

 

Jeigu taip gražiai mokam statyti, tai kodėl nemokam išsaugoti? Neveltui mūsų himno eilėse taip dažnai kartojamas žodis VIENYBĖ. Dėkojame “Dainavos”, “Vyturio”, “Svajonės”, “Dagilėlio” chorams,  “Čiurlionio” ir “Avalon” kvartetams, “Vytauto Didžiojo Universiteto Orkestrui”, visiems dainavusiems ir grojusiems Marquette Parko bažnyčioje ir tiems, kurie nepabijojo ateiti, ir tiems, kurie supranta aukščiausiojo meno galią.

 

Jeigu jau mūsų tiek daug pasidarė Čikagoje - tai važiuojam vieni pas kitus, lankykim lietuviškus spektaklius, mokyklas, kinus, koncertus, bažnyčias ar lietuviškose vietose kelkime pobūvius. Nebsiskaldykim, būkim vienos tautos vaikai. Todėl ir kviečiame visus sekmadienį lapkričio 19 dieną, 2017, pirmą valandą po pietų Marquette Parko bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Bilietus galima įsigyti “Old Vilnius”, “Lithuanian Plaza” ir pačioje bažnyčioje.

 

Dainora Baliutavičienė
Apie prarastus namus pasakojo ir amerikiečiai
Priemiestis kovai su kojotais pasikvietė gaudytoju...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 gruodžio 13, Ketvirtadienis