AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Amerika sekso liūne

Amerika sekso liūne

Dabartiniu metu televizijos kanalų pranešimuose girdime daug iki šiol paslaptyje laikytų žinių. Tos žinios, apie seksualinius nusikaltimus, yra sukrečiančios ne vien tik nusikaltimais, bet ir jų užtušavimu. Pedofilijos skandalas nemažėja. Pedofilijos giltinė sėkmingai šienauja, nesigailėdama jokio luomo ir profesijos, vis naujas aukas.

 

Iki šiol, slaptais ir viešais susitarimais, išmokėtos didelės sumos pinigų nukentėjusiems juos netenkina. Tuo istorija nesibaigia. Gavusieji slaptai išmokėtas sumas tampa net šantažuotojais, reikalaudami vis naujų išmokų, kurių valiai pasiduoda nusikaltusieji.

 

Čia kalbu apie pedofilijos nusikaltimų pasipinigavimus. Staiga, daug metų po įvykdytų nusikaltimų, atsirado nukentėjusiųjų. Tad kyla klausimas kodėl, tiek daug metų praslinkus, reikalaujama už padarytus nusikaltimus milijoninių atlyginimų?

Tuomet buvo gėda kalbėti apie nusikaltimą. Dabar kvepia pinigai.

 

Žiniasklaidos pranešimuose daug girdime apie šių dienų seksualinius nusikaltimus įvykdytus prieš moteris. Aišku, pasitaiko nusikaltimų ir prieš vyriškąją lytį. Jeigu visi šie nusikaltimai tuojau pat būna pranešami policijai, ji juos tiria ir, įrodymams pasitvirtinus, perduoda teismams.

 

Bet kaip pateisinti seksualinius priekabiavimus prie moterų, kurie buvo nutylimi daugelį metų? Ar galima tvirtinti, kad tai buvo prievartavimai? Jie kilo iš vyrų pusės, kurių instinktas yra pirštis gražiajai lyčiai. Jeigu toks vyrų elgesys moterims nepatiktų, jų griežtas pasakymas „NE“, sustabdytų bet kokį vyrų priekabiavimą. Kurios taip pasielgė, toms šiandieną gėdintis nereikia. Jeigu moterys ir vyrai vadovautųsi rusišku posakiu: „Языком болтай, но рукам воли не давай“ (liežuviu malk, bet rankom valios neduok), tai šiandieną tų apkaltinimų nebūtų. Tuomet protas kalbėjo vienaip, o dabar kitaip. Dabar ore kabo pinigų kvapas. Žinome, kad su pinigais gerai, tik be jų blogai. Teismai jau užversti skundais. Teismai privalės spręsti tikrus ir pasipelnymo tikslais sufabrikuotus kaltinimus, kurių apstu. Taip pat privalės būti nagrinėjami ir šmeižiantys kaltinimai, o šmeižikai patupdyti į belanges. Per būsimuosius teismų posėdžius išgirsime daug abiem pusėm nemalonių priminimų. Gal iškils aikštėn ir malonūs prisiminimai. Juk jų taip pat būta.

 

Atrodo, jog tik vienintelė mergina, pasimylėjusi su prezidentu, vaikšto aukštai iškėlusi galvą, visom kitom paniekinamai rodydama špygą, tarsi sakydama: „Žiūrėkite, pavydėkite, aš sugebėjau, o jūs“? Ji, už jai suteiktą malonumą, jokių nusiskundimų neturi.

 

Kaltinant vyrus už jų seksualinius priekabiavimus reikia neužmiršti ir moterų provokacinius elgesius. Ką gauname?

Nuogumas viešosiose vietose plinta tarp vadinamųjų „žvaigždžių“. Rodomas nuogumas turėtų apsiriboti vien tik miegamuosiuose kambariuose. Kitaip jis praranda skonį.

Moterims vis daugiau ir daugiau demonstruojant savo nuogumą, ar galime tikėtis rasti vyrų kurie į tas moteris nekreiptų dėmesio?

 

Kaip vyrai gali atsilaikyti prieš tokias moterų provokacijas? Jeigu vyras, tokiu atveju, per arti prisiliečia, tai ir šaukiama – seksualinis priekabiavimas.

 

Praėjus daugeliui metų, kai kurios moterys atsiminė, jog jos užmiršo priekabiaujantiems vyrams tarti tą griežtą „NE“, o dabar reikalauja piniginės kompensacijos. Prie to daug prisideda kai kurių advokatūrų skelbimasis TV: „Ateikite pas mus. Jeigu mes nieko neišieškosime, jums nieko nekainuos.“ Neblogas masalas. Verta išbandyti.

 

O žiniasklaida, nugirdusi apie tokius elgesius, tuoj pat daro sprendimus ir „linčiuoja“. Teismai nereikalingi. Kur nekaltumo užtikrinimas iki kaltumo įrodymo?

 

Piniginės kompensacijos reikalavimai liečia tik turtingus vyrus, nes iš beturčio nieko neišpeši. Reikalaujamomis sumomis jos sunaikina ne tik tuos vyrus, bet ir jų verslą. Ar joms tai rūpi? Kodėl jos tuomet pasidavė vyrų seksualiniams reikalavimams? Vienos, be abejo, pasidavė malonumui pasimylėti su turtuoliu, kitos norėjo kopti verslo laiptais aukštyn, nebūdamos to vertos. Jeigu pastarosios sugebėjo parsiduoti dėl karjeros, tokias reikėtų vadinti karjeros prostitutėmis.

 

Manau, anais senais laikais būtų buvusi didžiausia gėda prisipažinti seksualiai nukentėjus. Nesvarbu kokio luomo, kokioje pareigų užimamoje vietoje, nukentėjusiųjų užnugaryje būtų girdima įvairių replikų bei pravardžiavimų.

 

Nesvarbu kokias darysime išvadas iš šių istorijų, jokiais teismais ar įstatymais žmogaus įgimtus instinktus nepakeisime, nors ir ant galvos stovėtumėm.

 

Privalome rasti atsakymą, kodėl apie tuos seksualinius nusikaltimus pradėta kalbėti praslinkus daugeliui metų.

 

Pažvelkime į pasaulinę padėtį. Yra nematomoji, bet žinoma ranka, kuri JAV visuomenę kursto prieš prezidentą. Ar ne ta pati nematomoji ranka kala pleištą į mūsų visuomenę griaudama Ameriką iš vidaus? Ta nematomoji ranka nesiskaito su priemonėmis. Jos vienintelis tikslas yra sunaikinti Ameriką. Tas, Amerikos naikinimo, procesas be sustojimo vyksta nuo Lenino  įsigalėjimo laikų. Čia, be jokių svyravimų, galime drąsiai pirštu rodyti į Rusijos Putiną ir jo Kremliaus teroristinę mafiją. Tai yra tironai, praradę bet kokį žmoniškumą. Slepiant vidaus nesisekimus savo krašte, žlugus jų ekonomijai, yra leidžiamos milžiniškos sumos diversantiškai veiklai užsieniuose. Juk Facebook yra prieinamas visiems. Pavertę savo tautą vergais, šie tironai negali toleruoti kitų valstybių piliečių geresnį gyvenimą. Mat, jie save įsivaizduoja „svieto“ lygintojais (pridėčiau: prakeiktais), kurių tikslas yra pavergti ir nužmoginti žmoniją.

V. Buikis: Dangoraižiai: išskirtinės ne tik inžine...
Čikagoje – pirmasis visiškai automatizuotas restor...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 liepos 19, Ketvirtadienis