AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

America first

America first

Tais žodžiais prezidentas Trump vedė savo rinkimų kampaniją, tų žodžių jis laikosi ir dabar, sukeldamas rimtas bangas tarptautinėje erdvėje ir sąmyšį tarp amerikiečių.

Vėliausias triukšmas kilo po pasitarimų su Kongreso vedliais Baltuose Rūmuose imigracijos klausimais.

Jis turi savo nuomonę dėl imigracijos suvaržymų iš trečio pasaulio valstybių. Jis tas, ypač Afrikos valstybes pavadino, diplomatinėje kalboje nepriimtinu vardu. Nieko naujo, nes jis blogas diplomatas. Juk ir prieš Prezidentą Trump yra buvę prezidentų kuriems vulgarūs žodžiai nebuvo svetimi. Kodėl visiems užkliūna šis prezidentas?

Kodėl jis tas valstybes taip nužemintai minėjo? Nejaugi užmiršome kaip JT generalinėje sesijoje dauguma tų valstybių balsuoja, pagal jų valstybių vadovų – tironų nurodymus, už rezoliucijas nukreiptas prieš JAV, o apsisukusios iš JAV prašo išmaldų. Trumpas pareiškė, kad jis jų balsavimų įgūdžius prisimins. Atrodo, spendžiant imigracijos klausimą, jis nuo savo išsakytų pažadų nenukrypsta. Jam priemonės nesvarbios. Jam svarbu tikslas: „America first“. Jo tikslas yra imigracijos suvaržymas ir nutraukimas išmaldų mokėjimų valstybėms nusistačiusioms prieš JAV. Juk tai gera žinia JAV mokesčių mokėtojams.

Ar privalo JAV prezidentas nusilenkti tom valstybėm kurias valdo žiauriausi tironai, kuriems žmonių gyvybės pigios, vaikai šaudomi, niekinamos moterys? O kas remia tų valstybių tironus, jei ne Rusija. Ten, kas Kalašnikovą turi rankoje, tas valdingas ir galingas. Kiti, tiktai beteisiai piliečiai. Išimčių nėra. JAV, trečio pasaulio šalių diktatorius, Kalašnikovais neaprūpina.

Suprantama, kad prezidentas per pasitarimą dėl imigracijos nusišnekėjo, tai dar nereiškia, kad priešingos partijos atstovai jo pasisakymą privalo viešai platinti. Blogas paukštis kuris teršia savo lizdą.

Diskutuojant prezidento pasisakymus užmirštama, kad pasitarimas buvo sušauktas daryti išvadas ir ruošti naują imigracijos įstatymą. Juk tam tikslui Kongrese turime rinktus atstovus.

Juodaodžiai nepatenkinti tais prezidento pasakytais žodžiais, o baltaodžių nuomonės niekas net neklausia. Ar sugebės prezidentas Trump‘as išlaikyti rasinę lygybę?

Sakoma, kad svečių vaišės iki vartų, taip panaši yra ir žmonių atmintis. Ar atmename koks triukšmas kilo kai prezidentas Reagan Sovietų Sąjungą pavadino „The Evil Empire“? Jis irgi buvo respublikonas.

Juk mes lietuviai, nesvarbi partijos priklausomybė, džiaugėmės ir aukštinome Reagan‘ą už jo teisėtus žodžius, o  prezidentą Trump‘ą niekiname. Kodėl?

Mūsų prezidentas ne amžinas. Kol jis prezidentūroje, jis privalo būti gerbiamas. Tai JAV piliečių pareiga. Jeigu juo esame nepatenkinti, prabilkime sekančiuose rinkimuose.

Gerbiami skaitytojai! Kaip sekasi agitacija dėl Lietuvos pilietybės išlaikymo priėmus JAV pilietybę?

Balsavimo diena, nors dar nepaskelbta, bet ji artėja. Ar galėsime balsavimo dieną už atliktus darbus didžiuotis, o gal reikės gėdintis? Jeigu reikės gėdintis ar galėsime patys nuo savęs pasislėpti?

Užduotis labai sunki, reikalaujanti daug darbo ir laiko. Emigrantais būdami, užsieniuose esame tautos ambasadoriai. Tad elgimės atitinkamai. Niekas už mus tą darbą neatliks. Tai mūsų šventa pareiga. Juk mes lietuviai.

Kartu, visi tautiečiai, nors mintyse prisiminkime ir pagerbkime sausio 13 žuvusius dėl Lietuvos Nepriklausomybės. Ačiū!


Čikagos lietuviai pagerbė Sausio 13-osios aukas
Naperville restoranų savaitėje - patiekalų įvairov...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 rugpjūčio 19, Sekmadienis