Ambasadoje Vašingtone surengtas susitikimas su Globalios Lietuvos lyderių ir pilietinės iniciatyvos „Mūsų metas dabar“ atstovais

 

Lietuvos ambasada kovo 6 dieną surengė Vašingtono, Baltimorės ir šių miestų apylinkėse gyvenančių lietuvių susitikimą su diasporos profesionalus vienijančio tinklo „Global Lithuanian Leaders“ projektų vadove Lina Dusevičiene ir Pasaulio lietuvių bendruomenės  Ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininku bei pilietines iniciatyvos „Mūsų metas dabar“ vadovu Rimvydu Baltaduoniu.

 

Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas sveikindamas susirinkusius vakaro svečius padėkojo lietuvių bendruomenės nariams už jų aktyvumą ir paragino būti pilietiškais ir dar aktyviau įsitraukti į visuomeninę, ekonominę bei kultūrinę veiklą Lietuvoje. „Šie metai yra paskelbti Pasaulio lietuvių metais - tai yra mūsų visų metai, o kiekvienas iš mūsų, nesvarbu kur gyventume, esame svarbi dalis Lietuvos“, pažymėjo ambasadorius.

 

Globalios Lietuvos lyderių viena iš vadovių Lina Dusevičienė supažindino susirikusius su užsienyje dirbančių lietuvių profesionalų tinklo, jungiančio daugiau nei 1700 profesionalų 47-iose pasaulio valstybėse, vykdomais projektais, kurie įgalina tinklo narius dalintis savo žiniomis, ryšiais ir patirtimi  ir taip padėti Lietuvai veikti globaliu mastu ir koja kojon žengti su pasaulinės rinkos tendencijomis.

 

Gettysburg koledžo ekonomikos profesorius bei Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos vienas iš pirmininkų R. Baltaduonis pristatė Pasaulio lietuvių bendruomenės pilietinę iniciatyvą „Mūsų metas dabar“, kuria skatinama po visą pasaulį migruojančius lietuvius nepamiršti savo pilietinės pareigos ir aktyviai balsuoti artėjančiuose Lietuvos Respublikos Prezidento ir Europos parlamento rinkimuose bei planuojamame referendume dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo. „Mūsų metas dabar“ tikslas – pateikti informaciją apie tai, kaip tapti rinkėju, balsavimo procesą, kandidatus ir jų rinkimines programas.

 

Ambasados darbuotojai renginio metu informavo apie artėjančių rinkimų organizavimą diplomatinėse atstovybėse, atsakė į iškilusius klausimus.

 

 

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone

 

 

Kęstutis VAŠKELEVIČIUS