AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

ADVENTO IR ŠV. KALĖDŲ ŠV. MIŠIŲ TVARKA

Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bažnyčioje (Marquette Park)

 

Asmeninės išpažintys kiekvieną šeštadienį  nuo 3:00-4:00 val. p.p.

Gruodžio 15d. šeštadienį– bendruomenines susitaikymo pamaldos ir asmeninė išpažintis 3:00 val.p.p.

 

Kūčių vakaro Šv. Mišios

Pirmadienį, gruodžio 24 d., 4:00 v. p. p. - vaikų, jaunimo Mišios

Bernelių Mišios -pirmadienį, gruodžio 24 d., 12:00 (vidurnaktį)

 

Kalėdų Dienos Mišios

Kalėdų šv. Mišios -antradienį, gruodžio 25 d., (9:30 val. r. anglų kalba) ir  11:00 val. r. lietuvių kalba

 

Naujųjų Metų išvakarės, Šv. Mišios-pirmadienį, gruodžio 31 d., 8:30 val. ryte

Švč. Mergelės Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai) -Šv. Mišios antradienį, sausio 1 d.,  11:00 val. r.

 

Svc. Mergeles Marijos Gimimo parapijoje (Marquette park)"Pakelkime taure linksmybiu..." kvieciame i muzikine popiete su Cikagos lietuviu operos choru bei solistais sausio 6d., 12:00val.p.p. parapijos salėje.

Muzikinė programa ir šventinis stalas.

Kviečiame užsisakyti vietas, ar visą stalą (10 žmonių). Perkant bilietus iki Kalėdų $30 asmeniui, po Kalėdų $45.

Dėl rezervazijų prašome skambinti į parapijos raštinę Audrai, tel. 773-776-4600.

 

 Brighton Park  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Parapijos (2745 W. 44th St., Chicago, Il 60632)

 

2018-2019  M. Kalėdinis tvarkaraštis

 

Gruodžio 16 d. (3-čiasis Advento sekmadienis) 10:00 v.r. Šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys; po Šv. Misiu, suneštinis Kalėdinis pobūvis parapijos salėje

Gruodžio 23 d. (4-tasis Advento sekmadienis) 10:00 v.r. Šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

Gruodžio 24 d. (pirmadienis) Kalėdų išvakarės 9:00 v.v. Šv. Misios trim kalbom (angliškai, lietuviškai ir ispaniškai)

Gruodžio 25 d. (antradienis) 10:00 v.r. Kalėdų ryto Šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

Gruodžio 30 d. (sekmadienis) 10:00 v.r. Šventos Šeimos Šventė: Šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

Sausio 1 d. (antradienis) 10:00 v.r. Švč. Mergeles Marijos Gimdytojos Šventė ir Naujieji Metai :  Šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

Sausio 6 d. (sekmadienis) 10:00 v.r. Trijų Karalių Šventė: Šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

    

  Taip pat, kiekvieną ketvirtadienį 8:30 v.r. yra laikomos lietuviškai Šv. Mišios.

 

Lietuvių mokykla Vašingtone ir Kristijono Donelaič...
Paklausk savos širdies
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 birželio 19, Trečiadienis