AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

40-šimt m. sukaktis Šv. Jono Paulius II-trojo apsilankymo Čikagos Brighton Parke

40-šimt m. sukaktis Šv. Jono Paulius II-trojo apsilankymo Čikagos Brighton Parke

Jau praėjo 40-šimt metų kai Šv. Jonas Paulius II-trasis aplankė Čikagos Brighton Parką.  Sekmadienį, spalio 6 d., 1:00 v.p.p. Penkių Šventų Kankinių parapijos aikštelėje (4327 S. Richmond St., Chicago, IL) vyks lauke Šv. Mišios minint šį istorinį įvykį ant memoralinio altoriaus kur popiežius laikė Šv. Mišias 1979 m.  Šv. Mišias koncelebruos kun. Gediminas Keršys. Popiežiaus mama buvo lietuvių kilmės ir jis aplankė Lietuvą 1993 m. Taip pat, istorija rodo kad šis popiežius turėjo labai didelę įtaką Lietuvos atstatytai nepriklausomybei. Kviečiame visus dalyvauti.

Elgino miestas ruošiasi maisto furgonėlių šventei
JAV Lietuvių Bendruomenės LISS programos dalyvių l...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 18 Lapkritis 2019